Publikace: Učící knihovník

Téma učícího knihovníka přirozeně propojuje školní vzdělávání a knihovnickou praxi. Nabízí řadu aplikačních i výzkumných podnětů. Celý koncept je intenzivně rozpracováván především dr. Mazáčovou a jejím autorským kolektivem. Jde o téma, které přirozeně propojuje vzdělávání a svět knihoven.

Články

Mazáčová, P. Pedagogické kompetence učícího knihovníka se zaměřením na dimenzi sebereflexe [Online]. Itlib. Informačné Technológie A Knižnice, (2), 12-17. Retrieved from http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/12%20%20pedagogicke.pdf

Mazáčová, P. (2017) Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti [Online]. Proinflow: Časopis Pro Informační Vědy9(1), 23-31. Retrieved from http://hdl.handle.net/11222.digilib/136984

Mazáčová, P., & Chlupník, R. (2016). Učící knihovník a vzdělávací technologie [Online]. It Lib20(2), 18-24. Retrieved from http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/18_ucici%20knihovnik.pdf

Příspěvky ve sborníku

Mazáčová, P. (2017). Celoživotní vzdělávání uživatelů - edukační výzva učících knihovníků [Online]. In M. Horejšová, Knihovny současnosti 2017: Sborník z 25. ročníku konference, konané 12.–14. září 2017 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci (pp. 349-359). Praha: Sdružení knihoven České republiky. Retrieved from http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2017/KKS/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf

Mazáčová, P. Inkluzivní přístup k edukaci informační gramotnosti v praxi učícího knihovníka [Online]. In M. Horejšová, Knihovny současnosti 2016 (pp. 24-37). Praha: Sdružení knihoven České republiky.

Mazáčová, P. (2016). Vzdělávací potřeby učících knihovníků v kontextu celoživotního učení pro 21. století [Online]. In P. Hlaďo, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 (pp. 287-299). Brno: Mendelova univerzita v Brně. Retrieved from http://icolle.mendelu.cz/2016/sbornik.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info