Publikace: Školní didaktika

I díky intenzivní projektové podpoře se věnujeme aplikaci teoretických konceptů získaných z partikulárních oblastí našeho zájmu do školní didaktiky, ale také například do vzdělávání v knihovnách.  Díky personálnímu obsazení našeho oddělení jsou zde přítomné také studie z konkrétních didaktik. Speciální pozornost byla v minulosti věnována koordinátorům ICT – vznikla zde první (a doposud jediná) skripta k tomuto specializačnímu studiu. 

Knihy 

Černý, M. (2016). Informační systémy ve vzdělávání: od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. Brno: Masarykova univerzita. 

Černý, M., & Mazáčová, P. (2015). Tablet ve školní praxi [Online]. Brno: Flow. Retrieved from http://eknihy.knihovna.cz/static/files/tablet-ve-skolni-praxi.pdf  

Články 

Černý, M. (2017). Algodoo – osahejte si fyziku [Online]. E-Mole, 10, 17-20. Retrieved from http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-10 

Černý, M. (2016). Studenti píší Wikipedii [Online]. Řízení Školy: Speciál Pro Střední Školy, (11), 9-10. 

Černý, M. (2015). 3D tisk ve školním prostředí [Online]. Metodický Portál Rvp: Základní Vzdělávání [On-Line]. 

Černý, M. (2015). Interaktivní tabule: Open Sankoré a Smart Notebook [Online]. Metodický Portál Rvp: Základní Vzdělávání [On-Line]. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19827/interaktivni-tabule-open-sankore-a-smart-notebook.html/ 

Černý, M. (2015). Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICT [Online]. Metodický Portál Rvp: Základní Vzdělávání [On-Line]. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20027/JAK-A-CO-UCIT-S-DOTYKOVYM-ZARIZENIM-V-ICT.html/ 

Černý, M. (2015). Šest činností, při kterých učiteli pomůže tablet [Online]. Metodický Portál Rvp. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19641/sest-cinnosti-pri-kterych-uciteli-pomuze-tablet.html/ 

Černý, M. (2015). The Way to Open Education through the Modern Technology [Online]. Procedia - Social And Behavioral Sciences, (174), 3194-3198. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1061 

Černý, M. (2015). Výukoví roboti: nástroj pro rozvoj algoritmického myšlení [Online]. Metodický Portál Rvp. Retrieved from https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19905/VYUKOVI-ROBOTI-NASTROJ-PRO-ROZVOJ-ALGORITMICKEHO-MYSLENI.html/ 

Černý, M. (2015). Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování [Online]. In J. Novotná, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III (pp. 118 -124). Brno: Masarykova univerzita. 

Vzdělávací, přehledové a popularizační texty 

Mazáčová, P. (2016). S tabletem do výuky literární a slohové výchovy na ZŠ. Komenský. 

Černý, M. (2015). Koordinátor ICT. Brno: Flow. 

Černý, M. (2015). Metodik ICT. Brno: Flow. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info