Publikace: Sebeřízené učení

Sebeřízené učení vnímáme spolu s informační gramotností jako nezbytnost pro online vzdělávání a celoživotní učení vůbec. Tématu se věnujeme nejen jeho analýzou, ale také přímou podporou studentů prostřednictvím nabídky metod a technik k rozvoji seberegulace či kreativity. 

Články 

Černý, M. (2019). Analýza některých přístupů k autonomii učení v perspektivě moderních edukačních technologií: setkání pedagogiky a andragogiky? [Online]. Paidagogos, 23(2), 5-34. Retrieved from http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=2  

Černý, M. (2017). Inspirace k tvůrčímu psaní s technologiemi. [Online]. Impulsy: Inspirace, Náměty A Trendy Dětského Čtenářství, 3(1). Retrieved from http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/psani-technologie 

Černý, M. (2017). Kreativní deník [Online]. Metodický Portál Rvp. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21245/KREATIVNI-DENIK.html/ 

Černý, M. (2016). Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení [Online]. Metodický Portál: Články. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20737/KONEKTIVISTICKE-CO-CURICULUM-JAKO-MODEL-AUTONOMNIHO-UCENI.html 

Černý, M. (2016). Práce s digitálním portfoliem jako součást efektivního procesu učení [Online]. Metodický Portál Rvp. Retrieved from https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20735/prace-s-digitalnim-portfoliem-jako-soucast-efektivniho-procesu-uceni.html/ 

Editorství sborníku 

Černý, M., & Kovářová, P. (2018). Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch [Online]. Brno: Flow. Retrieved from http://eknihy.knihovna.cz/kniha/vzdelavani-s-vyuzitim-aplikaci-podporujicich-smartwatch 

Vzdělávací, přehledové a popularizační texty 

Chytková, D., & Černý, M. (2016). Efektivní učení: techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s využitím myšlenkových map. V Brně: BizBooks. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info