Publikace: Online vzdělávání

Online vzdělávání stojí v centru zájmu KISKu již více než deset let. Věnujeme se jak tvorbě online kurzů a jejich reflexi, tak také experimentálním formám online vzdělávání, evaluaci e-learningu, pedagogické psychologii spojené s online kurzy atp. Specificky se zaměřujeme na výzkum studijního chování s využitím webové analytiky (světově unikátní výzkumné přístupy a metody), inovativní metody vzdělávání a otevřené webové kurzy. Okrajově se ale zaměřujeme také na další témata, jako jsou například webináře, konektivismus aj.

Knihy

Černý, M. (2018). Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

Černý, M. (2017). Tvorba digitálních vzdělávacích objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. Brno: Flow.

Černý, M., Chytková, D., Mazáčová, P., & Šimková, G. (2015). Distanční vzdělávání pro učitele. Brno: Flow.

Černý, M. (2015). Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow.

Příspěvky ve sborníku

Tulinská, H. (2018). Otevřený webový Kurz práce s informacemi. In In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Gaudeamus.

Černý, M. (2017). Innovation of courses of information literacy as a way for openness, personification and competence [Online]. In J. Beseda & L. Rohlíková, DisCo 2017: Open educaion as a way to knowlage society (pp. 138-151). Prague: Centre of Higher Education Studies.

Černý, M. (2016). Distance education via webinars : research and practice [Online]. In DisCo 2016 : Towards open education and information society: 11th conference reader (pp. 12-24). Prague: Center for Higher Education Study.

Články

Černý, M. (2019). Jak umělá inteligence usnadňuje učení? [Online]. Metodický Portál Rvp. Retrieved from https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/22167/JAK-UMELA-INTELIGENCE-USNADNUJE-UCENI.html/

Černý, M. (2019). Measurement of selected aspects of student behavior in online courses [Online]. E-Pedagogium19(2), 57-65. Retrieved from www.e-pedagogium.upol.cz

Černý, M. (2018). Inovace kurzu Kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu. ITlib. Informačné technológie a knižnice [Online]. Centrum Vedecko-Technických Informácií Sr, 19-23.

Černý, M. (2018). Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí [Online]. Proinflow10(2). http://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-8

Černý, M. (2017). Innovation of the courses of information literacy as a way for openness, personification and competencies [Online]. Aula: Časopis Pro Vysokoškolskou A Vědní Politiku25(1-2), 4-19. Retrieved from https://www.csvs.cz/wp-content/uploads/2019/03/Aula-1-2-2017-final.pdf

Příspěvky ve sborníku

Černý, M. (2015). Open source v e-learningu [Online]. In OpenAlt 2015. Brno: OpenAlt. Retrieved from http://www.superlectures.com/openalt2015/open-source-v-e-learningu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info