Publikace: informační gramotnost

Informační gramotnost je tématem, které na tradičních edTechových pracovištích nebývá tak silně zmiňováno, ale díky spojitosti s LIS se mu věnujeme dlouhodobě a systematicky, výzkumně, aplikačně (především kurzy práce s informacemi), ale i popularizačně či v kontextu školní pedagogiky. Důraz je zde kladen především na informační bezpečnost, online kurzy a empirické studie kvalitativního i kvantitativního typu. Je zde patrný silný mezinárodní publikační přesah. 

Knihy 

Kovářová, P. (2019). Informační bezpečnost žáků základních škol: lekce v knihovnách. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 

Černý, M., Chytková, D., Mazáčová, P., & Šimková, G. (2015). Informační vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. 

Články 

Mazáčová, P., & Zonková, M. (2019). Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi v laboratorní základní škole : případová studie [Online]. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, (2), 21-43. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/02_Mazacova.pdf 

Kovářová, P., Hálová, N., & Pojezná, T. (2018). Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online Kurzu práce s informacemi [Online]. Proinflow, 10(1). http://doi.org/10.5817/ProIn2018-1-5 

Mazáčová, P., & Hanušová, K. (2017). Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení : případová studie [Online]. Knihovna, 28(2), 37-49. Retrieved from http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-2/recenzovane-prispevky/perspektivy-rozvoje-predctenarske-gramotnosti-na-platforme-mezigeneracniho-uceni-pripadova-studie 

Příspěvky ve sborníku 

Černý, M. (2018). Information Literacy as a Prerequisite for Effective Work with Information Sources. In INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Albertina icome Praha. 

Mazáčová, P. Společenství praxe pro rozvoj informační gramotnosti [Online]. In Sborník z 26. ročníku konference, konané 11.–13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praha: Sdružení knihoven ČR. Retrieved from http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf 

Kovářová, P. (2018). Information Safety Education of Primary School Children in Libraries [Online]. In S. Kurbanoglu, J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, & L. Roy, Information Literacy in the Workplace (pp. 693-702). Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_71 

Kovářová, P. (2016). Information Literacy Education and the Educational Needs of Teaching Librarians: The Czech Republic in Comparison with the Other Visegrad Four Countries [Online]. In S. Kurbanoglu, J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy, & T. Cakmak, Information Literacy: Key to an Inclusive Society (pp. 644-654). Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_63 

Kovářová, P. (2015). IT in Small Czech Schools and the Development of Teachers’ Competences [Online]. In S. Kurbanoglu, S. Špiranec, J. Boustany, E. Grassian, & D. Mizrachi, Information Literacy : Moving Toward Sustainability (pp. 169-178). Neuveden (Švýcarsko): Springer International Publishing. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-28197-1_18 

Mazáčová, P. (2015). Metodika lekcí informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně (s akcentem pedagogického konstruktivismu). In Stasselová, Silvia; Kmeťová, Jitka; Gábrišová, Henrieta. INFOS 2015. 38. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, s. 257-270. Retrieved from http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015-web.pdf 

Editorství čísla časopisu 

Budínová, I., Mazáčová, P., Pavlasová, L., & Rusek, M. Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství: (Editorial). Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, (2), 3-6. 

Vzdělávací, přehledové a popularizační texty 

Černý, M. (2018). Kreativní práce s informacemi. Brno: Flow. 

Černý, M., Kovářová, P., Tulinská, H., & Kalmárová, K. (2016). Kurz práce s informacemi [Online]. Brno: Flow. Retrieved from http://eknihy.knihovna.cz/kniha/kurz-prace-s-informacemi 

Černý, M. (2015). Nástroje pro práci s informacemi. Brno: Flow. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info