Publikace: Digitální kompetence

Digitální kompetence patří mezi témata v současné době silně akcentovaná a jak v evropském, tak národním kontextu silně reflektovaná. Věnujeme se jak jejich didaktickému uchopení, tak také filosofické reflexi nebo výzkumným sondám do dané oblasti. 

Knihy 

Černý, M. (2019). Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Brno, Masarykova univerzita: Munipress. 

Články 

ČERNÝ, M. (2019). Digital competence through two courses at the Faculty of Arts: The Empirical Study [Online]. Journal Of Technology And Information. http://doi.org/10.5507/jtie.2019.005 

Příspěvky ve sborníku 

Černý, M. (2018). Digital Competence: Discourse definition of current concept considering Czech environment. In Quaere 2018 (pp. 1095-1103). Hradec Králové: Quaere. 

Digitální kompetence a umělý život: k edukačním perspektivám. (2018). Digitální kompetence a umělý život: k edukačním perspektivám. In Kognice a umělý život 2018 (pp. 11-12). Brno: Flow. 

Černý, M. (2018). Digitální kompetence v kontextu knihovnické práce. In M. Horejšová, Knihovny současnosti 2018 Sborník z 26. ročníku konference, konané 11.–13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (pp. 223-234). Praha: Sdružení knihoven ČR. 

Mazáčová, P. (2016). Vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v digitálních kompetencích: případová studie projektu Masarykovy univerzity [Online]. In Škola jako místo setkávání aneb Učení je zábavné a inspirativní v každém věku.: Sborník z konference konané 15. dubna 2016 (pp. 101-110). Praha: Filozofická fakulta UK Praha. 

Černý, M. (2016). Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií [Online]. In INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha. Retrieved from http://www.inforum.cz/sbornik/2016/38 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info