Publikace: Digitální informační kurátorství

Kurátorství představuje dlouhodobé téma našeho primárního výzkumu a teoretického rozvíjení. Obecný koncept kurátorství osobních informací, známý z PIM, jsme postupně systematicky transformovali na téma integrálně propojující informační vědu a pedagogiku. Jsme zřejmě jediné pracoviště na světě, které se této oblasti soustavně věnuje v aplikační, teoretické i výzkumné rovině, a to již od roku 2015.

Knihy

Černý, M. (2019). Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace (Vydání druhé, přepracované). Brno: Masarykova univerzita.

Černý, M. (2017). Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Brno: Masarykova univerzita.

Černý, M. (2015). Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu: od teoretických východisek k jednotlivým nástrojům. Brno: Flow.

Příspěvky ve sborníku

Černý, M. (2017). Curating content as a way to promote interesting resources [Online]. In INFORUM 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha.

Černý, M. (2017). Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění [Online]. In Knihovny současnosti 2017 (pp. 64-75). Olomouc: Sdružení knihoven ČR.

Černý, M. (2015). Digital information curation as a form of formation of personalized learning enviromenments [Online]. In J. Beseda & Z. Machát, DisCo 2015: From analog education to digital education 10th Conference Reader (pp. 145-158). Prague: Center for Higher Education Study. Retrieved from http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf

Černý, M. (2015). Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání [Online]. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha. Retrieved from http://www.inforum.cz/sbornik/2015/28

Články

Černým M. (2018) Učitel jako kurátor obsahu [Online]. Komenský142(3), 42-46. Retrieved from https://www.ped.muni.cz/komensky/do-vyuky/239-ucitel-jako-kurator-obsahu

Černý, M. (2017). Učitel jako kurátor digitálního obsahu [Online]. Metodický Portál Rvp: Základní Vzdělávání [On-Line]. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21215/ucitel-jako-kurator-digitalniho-obsahu.html/

Černý, M. (2016). Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled [Online]. Itlib. Informačné Technológie A Knižnice, (1), 24-26. Retrieved from http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/24_digitalni%20datove.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info