Profilace Design informačních služeb: Publikace

Designové myšlení pro knihovny. Příručka pro knihovny zaměřené na uživatele

Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách.

K čemu je design služeb? 10 případovek z veřejné sféry

Design zaměřený na člověk. Soubor nástrojů