Design informačních služeb v magisterském studiu

Studium

Páteří profilace je předmět Design informačních služeb, rozhraní a interakcí (DISRI), který studenty uvádí do problematiky a procesu designu zaměřeného na člověka (human-centered design). V navazujícím volitelném předmětu Service Design Workshop mají studenti možnost v pracovních týmech prakticky aplikovat designové myšlení a jeho metody v rámci procesu navrhování prototypu konkrétní služby nebo produktu. Volitelný kurz Design v souvislostech pak studentům prohlubuje znalosti o společenských, politických a environmentálních kontextech designové praxe. Další volitelné předměty umožňují získat znalosti a aplikovat dovednosti designéra služeb také v jeho dalších rolích - výzkumníka, designéra uživatelské zkušenosti (UX/UI), projektového manažera a lídra. Důležitou vrstvou kurikula je snaha uchopovat design kriticky a posilovat etický přístup a odpovědnost role designéra.

Absolventi

Úspěšný absolvent profilace Design informačních služeb:

 • zná a uplatňuje proces navrhování, zavádění, řízení, dodání i hodnocení služeb a inovací obecně, a je schopen v těchto oblastech efektivně pracovat,
 • ovládá a praktikuje zaměření na zákazníka, designové myšlení a principy designu služeb,
 • umí navrhnout uživatelský/zákaznický výzkum, mapování potřeb, analyzovat výzkumná data a navrhnout odpovídající řešení,
 • umí řídit projekty,
 • pracuje na sobě a své „osobní vizi“, a to dlouhodobě,
 • umí motivovat a řídit spolupracovníky v týmu.

Absolvent najde uplatnění na těchto a dalších podobných pozicích:

 • projektový manažer či specialista v oblasti inovací,
 • designér či manažer služeb, inovací, procesů,
 • user/customer experience designér,
 • výzkumník, analytik,
 • marketingový manažer,
 • produktový manažer,
 • vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře,
 • podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb.

Předměty profilace

Nabídkou předmětů se snažíme průběžně reagovat na aktuální témata oboru designu služeb, na aktuální společenská témata i na příležitosti propojování studia s praxí a experty.

Pro absolvování profilace je třeba:

 • splnit předmět Service design workshop,
 • splnit předmět Design v souvislostech,
 • splnit tři další volitelné předměty z nabídky profilace,
 • zúčastnit se projektu, praxe, stáže nebo konference v oblasti designu a publikovat o tom,
 • obhájit diplomovou práci na téma, související s designem služeb.

Garant magisterské profilace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info