Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Propojujeme vzdělávání, designové myšlení, a technologie do jednoho celku, a jsme tak oborem inovací ve vzdělávání.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

Unikátní specializace

Profilace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v oblasti využití technologií ve vzdělávání. Velkou roli v rámci profilace hraje design vzdělávacího procesu, praktická tvorba a využívání vzdělávacích prostředí s důrazem na zapojení technologií pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Studium

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také třeba kritické reflexi konektivismu či fenomenologické pedagogiky v souvislosti s EdTechem. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří online vzdělávání (především ve formě provozování online kurzů, které patří k největším distančním kurzům v České republice – Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

Absolventi

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů. Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum) nebo absolvovat specializační studium na Koordinátora ICT a v této oblasti aktivně působit na školách. Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu).

Publikace

Prohlédněte si publikace, které na EdTechu vznikly. Úplný výběr je možné najít v profilech jednotlivých autorů.

Vedeme studentský časopis EDTECH KISK na platformě Medium. Do časopisu přispívají studenti v rámci výuky, i vyučující.

Rozvíjíme KISK ONLINE a Kurzy práce s informacemi

Vytváříme platformu pro distanční online kurzy KISKu. Informační gramotnost zpracováváme z různých pohledů do otevřených webových kurzů KPI.

Předměty v rámci specializace

V rámci jádrových předmětů si studenti osvojí základy návrhu tvorby vzdělávacího procesu pro různé cílové skupiny jak v online, tak také v offline prostředí. Získají didaktický základ, který jim umožní využívat technologie pro systematické i nahodilé vzdělávání sebe i druhých. Mají také přehled o technologiích a konceptech práce v oblasti sémantických technologií a umělé inteligence nebo dialogových systémech, které se vztahují především k online vzdělávání. Současně se naučí vytvářet různorodé jednoduché digitální objekty.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.


telefon: 549 49 5427
e‑mail:
Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info