Informační a datový management

Vidět v datech znamená konkurenční výhodu.

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Martin Krčál

Umět pracovat s daty a informacemi představuje žádanou kompetenci ve 21. století. Dramaticky se mění způsob, jakým lidé a organizace používají informace. Kdo je schopný “vidět v datech”, ten získává konkurenční výhodu. Být datovým analytikem znamená transformovat data na informace a ty na konkrétní znalosti, díky kterým jedinci, organizace a celá společnost dosahují změn a pokroku.

Data sbírají nejen mobilní operátoři, obchodní řetězce, pojišťovny, banky, farmaceutické firmy, internetové firmy nebo národní bezpečnostní agentury po celém světě. Analýza a interpretace těchto dat se brzy stane nepostradatelnou součástí strategického rozhodování všech firem i korporací, ale i veřejných a neziskových institucí. Datové analýzy se mimo jiné stávají i důležitou součástí fungování knihoven, které již běžně využívají automatizované knihovní a jiné informační systémy.

KISK datový a informační management podporuje nejen formou nabízených kurzů, snaží se aktivně podporovat i komunitu datových analytiků. 22. listopadu 2014 úspěšně proběhla konference DataConf, kterou pořádal KISK společně s FIT VUT. DataConf byla první konference v ČR věnovaná data analysis a data science.

Znalosti a dovednosti pro uplatnění v této oblasti si můžete osvojit během navazujícího magisterského studia díky profilaci Informační a datový management.

Profilace Informační management na KISKu se od podobných programů na ostatních vysokých školách odlišuje svým důrazem na problematiku data science a data management.

 

Práci s daty považujeme v dnešní době za klíčovou. Tím se odlišujeme od programů, které jsou zacílené na hardware, firemní informační systémy a sítě.


Kurzy profilace


Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Informační management:

 

― je schopný definovat informační potřeby organizace

― je schopný efektivně vyhledávat, organizovat, interpretovat data a prezentovat výsledky různému publiku

― je schopný analyzovat data za využití metod kvantitativního výzkumu a statistiky

― je schopný rozpoznat vztahy, modely a vzorce v datech

― je schopný kriticky zhodnotit a využívat různé nástroje pro správu a analýzu dat

― přihlíží k etickým a legislativním aspektům své práce

― je schopný efektivního sebevzdělávání a sebeřízení

― je schopný řešit komplexní problémy za pomoci leadershipu a týmové práce

 

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování profilace Informační management budete moci zastávat tyto a další podobné pracovní pozice:

―  datový analytik,

― projektový manažer,

―  marketingový analytik,

―  manažer databází,

―  data manažer,

― informační architekt,

― konzultant,

― analytik trhu.

 

To vše v těchto a dalších oblastech:

― bankovnictví,

― zdravotnictví,

― marketing,

― podnikatelský sektor,

― foresight,

― ekonomika,

― ICT,

― e-government,

― pojišťovnictví,

― státní správa.


PŘIHLÁŠKA

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu.


VYBRANÉ PUBLIKACE A PŘEKLADY 

 

Cílem KISK je vzdělávat a připravovat takové lidi, kteří zvyšují efektivitu rozhodování jakékoli organizace prostřednictvím kvalitní analýzy dat díky znalostem a dovednostem z oblastí ICT, data managementu a projektového managementu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info