Učící knihovník – aktér propojování formálního a neformálního vzdělávání

Registrovat se

Chci zpět

Informační balíček kurzu

 

Registrace do kurzu:
od 12.1. do 31. 1. 2023

 

Zápis do kurzu:
7. 2. do 20. 2. 2024

 

Cena kurzu:
1 500,-

 

Splatnost kurzu:
do 22. 2. 2024

 

Začátek kurzu:
5. 3. 2024

 

Kapacita kurzu:
20 uchazečů

 

Rozsah kurzu:
Max. 25 hodin studia

 

Forma realizace:
On-line + Off-line

Předchozí Následující

O čem kurz bude?

Kurz reflektuje pozici učícího knihovníka jakožto významného aktéra propojování především prostoru školy a veřejné knihovny. Cílem kurzu je nabídnout účastníkům základní vhled do témat, která souvisejí s praxí učícího knihovníka: heterogenní studijní skupina - aktuální didaktické přístupy - informační, čtenářská a mediální gramotnost jako výuková témata. Společné hledání odpovědí na otázky: Jak vybrat téma pro vzdělávací program se znalostí cílové skupiny? Jak koncipovat strukturu programu? Jak pracovat se vzdělávacími cíli a s rozvojem klíčových kompetencí v knihovních programech určených žákům všech typů škol? Jak přistupovat k evaluaci edukace?

Komu je kurz určen?

Kurz je navržen především pro knihovníky - ať už pracujete jako učící knihovník na dětském oddělení, nebo na jiné pozici a jen byste třeba rádi rozvíjeli své dovednosti.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Harmonogram a obsah kurzu

Kurz vám zabere maximálně 25 hodin aktivního učení, zkoušení a sdílení. Kurz probíhá kombinovanou formou, v níž se střídají prezenční a online výukové aktivity.

Harmonogram kurzu

 • 5.3. | Úvodní online setkání

  • kompetence učícího knihovníka
  • reflexe a sdílení zkušeností
  • aktivizační přístupy v informačním vzdělávání
  • strategie spolupráce knihoven a škol
  • odborné zdroje
 • 23. 3. | Prezenční workshop v Brně

  • design vzdělávacích programů
  • E-U-R rámec
  • informační, mediální a čtenářská gramotnost
 • 2. 4. | Online výuka

  • cíle výuky
  • učící knihovník a kurikulum
  • rozvíjení kompetencí v informačním vzdělávání
 • 16. 4. | Online výuka

  • inkluzivní design vzdělávání v praxi učícího knihovníka
  • psychodidaktika
  • metody, přístupy, hodnocení edukace
 • 11. 5. | Závěrečné prezenční setkání v Brně

  • prezentace výstupů
  • reflexe
  • zpětná vazba
  • sdílení

Co se v průběhu kurzu naučíte?

 • Vybrat téma pro vzdělávací program se znalostí cílové skupiny
 • Koncipovat strukturu programu
 • Pracovat se vzdělávacími cíli a s rozvojem klíčových kompetencí v knihovních programech určených žákům všech typů škol
 • Uplatňovat základní psychodidaktické principy edukace
 • Přistupovat k evaluaci edukace.

Podmínky úspěšného ukončení kurzu

Abyste kurz úspěšně absolvovali, budeme od vás očekávat:

 • Aktivní účast na dvou prezenčních setkáních
 • Aktivní účast na alespoň jednom online setkání
 • Zpracování a odevzdání relevantních výstupů

Kurzem vás provede zkušená lektorka

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Dr. Pavlína Mazáčová působí jako odborná asistentka na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU. Výzkumně i pedagogicky se věnuje gramotnostem a kompetencím v prostoru informační společnosti v perspektivě celoživotního učení. Profiluje se také v oblasti transdisciplinárních přesahů pedagogických a informačních věd se zaměřením na roli učícího knihovníka a společenství praxe knihovního a školního edukačního prostředí. Na daná témata publikuje jak výzkumné, tak metodické texty. Je členkou Ústřední knihovnické rady MK ČR a Meziresortní pracovní skupiny MK a MŠMT ČR.

Máte na lektorku nějakou otázku?

Ráda zodpoví vaše dotazy k obsahu kurzu. Vítá i vaše náměty, postřehy nebo nabídky, které pomohou kurz ještě vylepšit.

Napsat e-mail

Přijímací řízení krok za krokem

Odevzdejte přihlášku

Pokud vás kurz zaujme, začnete tím, že vyplníte elektronickou přihlášku. Nezapomeňte také přiložit podklady, o které žádáme.

E-přihláška

Počkejte na výsledek 

Jakmile skončí období podávání e-přihlášek, projdeme si pečlivě všechny uchazeče a vyhodnotíme je. Poté od nás obdržíte e-mail o výsledku.

Pozor na zápis

Pozor, podat e-přihlášku nestačí! S rozhodnutím o přijetí do kurzu se vám přímo v e-přihlášce objeví tlačítko pro zápis do kurzu. Je důležité, abyste se do kurzu ve stanovené lhůtě zapsali.

Proveďte platbu 

Pokud jste si vybrali placený kurz a již víte, že jste přijati, pošleme vám pokyny k uhrazení ceny kurzu se 14 denní splatností.

Proveďte ztotožnění

Pokud ho prozatím nemáte, získáte přístup do informačního systému MU. Budete požádáni, abyste se ztotožnili některou z dostupných metod.

Užívejte si kurz

Nyní si přebírá štafetu vyučující, který s vámi začne komunikovat pomocí e-mailu. Výuka proběhne podle deklarovaného harmonogramu.

Předchozí Následující

Na tohle se nás často ptáte

Jsem ze Slovenska, můžu se kurzu účastnit?

Není to žádný problém. Budeme se na vás těšit! I jako uchazeč ze Slovenska se dokážete vzdáleně ztotožnit, kontaktujte prosím studijní oddělení.

Když je kapacita naplněna, mám šanci se ho zúčastnit?

Pokud budeme evidovat nadstandardní zájem o kurz, zvážíme navýšení kapacity.

Máte jinou otázku k průběhu přijímacího řízení? Něco se nepovedlo? Nedaří se vám ztotožnit? Řešíte problém s platbou? Neváhejte oslovit naše studijní oddělení, které vám rádo pomůže.

Napsat e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info