Kurz:

Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace

Podat e-přihlášku

Chci zpět

O čem kurz bude?

Kurz nabízí úvod do problematiky kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací. Představí účastníkům postupy digitálního a datového kurátorství včetně způsobů uchovávání a zvyšování hodnoty dat, jejich správy a sdílení, a použití nástrojů a standardů v praxi. Účastníci se naučí, jak chránit digitální kulturní dědictví před ztrátou a zničením a jak vyvinout strategie pro jeho efektivní a dlouhodobou ochranu. Během kurzu se účastníci budou formou e-learningových modulů seznamovat s teorií a souvislostmi a nabyté znalosti si budou ověřovat při plnění dílčích úkolů. Součástí kurzu bude živý workshop, během kterého bude možné si vyzkoušet některé z nástrojů používaných digitálními kurátory.

Sběr e-přihlášek:

Včas upřesníme

Rozsah kurzu:

75 hodin

Kapacita kurzu:

50+ uchazečů

Komu je kurz určen?

Primárně odborná veřejnost z řad pracovníků paměťových a vzdělávacích institucí (knihovny, muzea, školy) a zástupci kulturních a kreativních odvětví, státní správy a samosprávy či firem. Kurz je zaměřený především na méně zkušené účastníky, kteří ve své práci stojí před úkolem ochraňovat, dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat digitální data a informace.

Máme se ozvat, až bude kurz připraven?

Když nám na sebe zanecháte kontakt, rádi vám dáme vědět, až to bude aktuální.

Formulář

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info