Kurz:

Práce s daty: Jak porozumět světu dat a být strůjcem pokroku

Podat e-přihlášku

Chci zpět

O čem kurz bude?

Základní dovednosti v práci s daty oceníte jak v osobním, tak v pracovním životě. Společně se naučíme data správně vyhledávat, sbírat, analyzovat, objevovat v nich zajímavé trendy, proměňovat je na informace a informace v cenné znalosti. V neposlední řadě se zaměříme i na efektivní a smysluplné vizualizace dat a grafy. Prakticky pojatý kurz pro začátečníky se zaměří nejen na užitečné dovednosti s nástroji a programy, ale i na odhalování záludností světa dat: když pochopíme, jak data kolem nás fungují, získáme účinnou imunitu proti datovým a vizualizačním manipulacím.

Sběr e-přihlášek:

Včas upřesníme

Rozsah kurzu:

75 hodin

Kapacita kurzu:

50+ uchazečů

Pro koho je kurz určen?

Odborná veřejnost z řad pracovníků v paměťových institucích (knihovny, muzea, školy), kulturních a kreativních odvětví (herní odvětví, nakladatelství, audiovizuální odvětví, ...), státní správy a samosprávy a firem (především v rámci informačního průmyslu). Kurz je určen pro začátečníky.

Nemám zkušenost s daty, vadí to?

Nevadí. Nemusíte na startu tušit, co je to CSV nebo JSON, není potřeba vědět, k čemu slouží kontingenční tabulka nebo jak automaticky stahovat data z webových stránek. To všechno se naučíme společně cestou.

Budu potřebovat nějaké speciální nástroje?

Nebudete. Očekává se jen základní uživatelská dovednost s aplikací MS Excel (tj. umíte v Excelu otevřít tabulku atp.) a přístup k tomuto nástroji. Ostatní v kurzu používané aplikace jsou volně dostupné.

Ukázka předchozího běhu kurzu

Kurz probíhá online a je z části synchronní a z části asynchronní. To znamená, že některé týdny se setkáme živě on-line, a některé týdny vás bude čekat samostudium e-learningu ve vlastním tempu. Živá setkání budou nahrávána a záznamy budou dostupné účastníkům kurzu. Studium by vám každý týden nemělo zabrat více než pět hodin času (počítáno včetně živých setkání). Průchod celým kurzem vám zabere maximálně 75 hodin. Záleží samozřejmě na tom, kam až se pustíte, jak rychle čtete a kolik času věnujete úkolům a na tom, co všechno se budete chtít naučit a vyzkoušet si nad rámec povinností. Na samostatné úkoly bude dostatek času, budou pravidelné, založené na sebehodnocení.

1. - 3. týden

1. týden: Data kolem nás | Živé online setkání - 27. 9. (17:30-19:30)
První týden se setkáme živě online. Nečeká nás ale jen vzájemné seznamování se. Než se vrhneme po hlavě do datového kurzu, čeká nás jedna zásadní otázka: co jsou to vlastně data? Zjistíme proč a jak vznikají i k čemu se používají: jako způsob chápání světa, jako podklad v tvorbě zpráv, jako cenné palivo pro rozhodování v pracovním i osobním životě. A zabrousíme i do etiky dat.


2. týden: Data kolem mě | Živé online setkání - 4. 10. (17:30-19:30)
I druhý týden se potkáme živě online. Ke každému živému setkání ale budou k dispozici další studijní materiály a aktivity v e-learningu pro daný týden. Tentokrát se budeme věnovat zdrojům dat o nás samotných, ale i o společnosti, ve které žijeme. Nakousneme také téma otevřených dat.


3. týden: Získávání dat | E-learning ve vlastním tempu
Další týden se v e-learningu budeme věnovat zdrojům dat: podíváme se společně nejen na otevřená data a jejich repozitáře, ale zabrousíme i do vědeckých dat. Zajímat nás budou metadata i souborové formáty datasetů (CSV, JSON, XML atp.). Podíváme se také na technické vychytávky, které nám umožnují stahovat strukturovaná data z webových tránek, a ušetřit si tak hodiny úmorného kopírování údajů.

4. - 6. týden

4. týden: Proces analýzy dat | Živé online setkání - 18. 10. (17:30-19:30)
Čtvrtý týden začne opět živým online setkáním, kde natrénujeme základy datově-analytické teorie. Zaměříme se na celý proces analýzy dat, od začátku až do konce. budeme řešit, jak si při práci s daty pokládat správné otázky. Další dva týdny budeme ve vlastním tempu nabírat spíše technické dovednosti a dovednosti spojené s aplikacemi.

5. týden: Analýza dat prakticky I. | E-learning ve vlastním tempu
Tento týden se otevře e-learningový modul, který bude plný tipů, návodů a nástrojů. Krok za krokem se naučíme využívat šikovné nástroje k čištění dat (Open Refine) a projdeme si procesem analýzy a transformace skutečných dat. Pracovat budeme především v aplikaci MS Office Excel, naučíme se pracovat s některými funkcemi Power Query a vytvoříme si šikovné kontingenční tabulky. Shrnuto: prakticky budeme pracovat s daty a pokusíme se z nich získat zajímavé údaje a vhledy.

6. týden: Analýza dat prakticky II. | E-learning ve vlastním tempu
Tento týden se otevře e-learningový modul, který naváže na předchozí týden.
Krok za krokem se naučíme využívat šikovné nástroje k čištění dat (Open Refine) a projdeme si procesem analýzy a transformace skutečných dat. Pracovat budeme především v aplikaci MS Office Excel, naučíme se pracovat s některými funkcemi Power Query a vytvoříme si šikovné kontingenční tabulky. Shrnuto: prakticky budeme pracovat s daty a pokusíme se z nich získat zajímavé údaje a vhledy.

7. - 9. týden

7. týden: Vizualizace dat | Živé online setkání - 8. 11. (17:30-19:30)
Sedmý týden se opět setkáme online živě. Součástí analýzy dat je často i vizualizace: někdy je jednodušší data prostě "vidět". Jak využít vizualizaci v analýze dat, ale jak využít grafy i při komunikaci našich zjištění - to budeme řešit následující dva týdny.


8. týden: Vizualizace dat, nástroje a aplikace | E-learning ve vlastním tempu
Osmý týden naváže na téma vizualizace dat, tentokrát opět e-learningem ve vlastním tempu. Ukážeme si některé zajímavé a zdarma dostupné nástroje pro vizualizaci dat (RAWGraphs, Datawrapper a další). Praktické dovednosti, ve vlastním tempu.


9. týden: Prezentace dat | Živé online setkání - 22. 11. (17:30-19:30)
Vizualizace je jen jeden ze způsobů, jak data komunikujeme a ukazujeme ostatním. Devátý týden se opět spojíme živě online a budeme se bavit o argumentaci s daty v různých kontextech: při jejich prezentaci, do výroční zprávy atp. Narazíme i na tzv. "datový storytelling" a dashboardy.

10. - 12. týden

10. týden: Jak prokouknout datové nesmysly | Živé online setkání - 29. 11. (17:30-19:30)
Data nejsou objektivní. Nikdy. Všechny možné volby, které jsme během celého kurzy s daty prováděli, se odrazily do našich zjištění. Jak si tyto limity dat uvědomovat a jak je odhalovat u ostatních, to bude tématem dalšího živého online setkání desátého týdne.

11. Manipulace vizualizacemi | E-learning ve vlastním tempu
Předposlední týden proběhne v e-learningu a ve vlastním tempu. Zaměříme se na dovednosti v manipulaci s vizualizací. Nad stejnými daty totiž často dokážeme vytvořit grafy, které ukazují úplně protichůdné příběhy. Naučíme se, jak (ne)manipulovat vizualizovanými daty i jak se nenechat manipulovat od ostatních.

12. týden: Závěrečné projekty a rekapitulace | Živé online setkání - 13. 12. (17:30-19:30)
Poslední týden kurzu, poslední živé setkání. Budeme opakovat, debatovat a hlavně konzultovat nad závěrečnými projekty. Časová dotace na vypracování závěrečného úkolu je 15 hodin samostatné práce.

Máme se ozvat, až bude kurz připraven?

Když nám na sebe zanecháte kontakt, rádi vám dáme vědět, až to bude aktuální.

Formulář

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info