Kvalitativní výzkum pro design služeb

Chci zpět

Registrace:

leden 2025

Rozsah a cena kurzu:

100 hodin ~ 2 000,-

Kapacita kurzu:

31 lidí

O čem kurz bude?  

V kurzu se krok za krokem seznámíte s celým procesem kvalitativního výzkumu – od přípravy zadání, přes výběr správných metod, sběr a analýzu dat až po prezentaci zjištění. Připravte se na praktické úkoly, díky kterým si osvojíte nejen teorii, ale i praxi.

Po absolvování budete schopni získat užitečné informace od uživatelů a zlepšit kvalitu svých služeb.

Pro koho jsme kurz připravili?

Kurz ocení tvůrci i poskytovatelé služeb, kteří se chtějí podívat na služby z pohledu skutečných potřeb uživatelů. Užitečný bude jak pro začínající designéry*ky, výzkumníky*ce, tak pro pracovníky*ce ve veřejných službách, ve firmách i neziskových organizacích. Díky kurzu se budete dívat na své služby očima lidí, pro které je tvoříte, což vám umožní zlepšit jejich kvalitu i uživatelský zážitek.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Kdo vás kurzem provede?

Mgr. Josef Kocurek

Josef se profesně věnuje designu služeb a kvalitativnímu uživatelskému výzkumu. Jeho aktivity jsou rozkročené mezi výuku na KISK, tvorbu služeb pro pedagogické pracovníky v Národním pedagogickém institutu ČR a celou řadou menších projektů. Hrdě se hlásí například k projektům 100metod.cz, klimavize.czhttps://www.next-book.info/.

 

Bez popisku

Co vás v kurzu čeká?

Kurz vám zabere cca 100 hodin v průběhu 12 týdnů. Kurz probíhá kombinovanou formou, v níž se střídají asynchronní samostudijní bloky a online výukové aktivity.

Jaká témata vás čekají v e-learningu?

Lekce (budou se otevírat po týdnech)

 1. Úvod do kvalitativního výzkumu pro design služeb & zadání semestrálního úkolu
 2. Příprava zadání pro výzkum
 3. Výzkumný plán
 4. Metody kvalitativního výzkumu
 5. Etika výzkumu
 6. Nábor participantů a sběr dat
 7. volno
 8. Analýza kvalitativních dat
 9. Syntéza kvalitativních dat
 10. Prezentace výzkumu
 11. Reflexe výzkumu
 12. volno

Harmonogram online setkání

 • Úvodní online setkání

  Představení kurzu, výzkumného projektu (úkolu), společných setkání a ukončení.

 • 1. online workshop

  Výzkumný plán: Formulování výzkumných plánů. Cíl výzkumu, výzkumné otázky, vzorek a volba metod.

   

 • 2. online workshop

  Jak se správně ptát?: Zpětná vazba na výzkumné scénáře a praktické procvičení, jak klást otázky v rozhovorech.

 • 3. online workshop

  Tematická analýza: Praktické vyzkoušení tematické analýzy nad sesbíranými daty.

 • 4. online workshop

  Syntéza dat: Formulace výzkumných vhledů z dat.

 • Závěrečné online setkání

  Společná reflexe kurzu.

Co se v průběhu kurzu naučíte?

     • připravit zadání kvalitativního výzkumu
     • vybrat správné metody kvalitativního výzkumu
     • sbírat a analyzovat data kvalitativního výzkumu
     • prezentovat zjištění kvalitativního výzkumu

 

Požadavky na úspěšné ukončení kurzu aneb Co z toho budete mít?

Univerzitní osvědčení získají účastníci, kteří splní všechny náležitosti kurzu:

 • Průběžné studium materiálů (videa, texty)
 • Průběžné plnění úkolů
 • Odevzdání výzkumného projektu a jeho reflexe

Jak to funguje?

Abyste se kurzu mohli zúčastnit, je potřeba podat e-přihlášku a splnit několik jednoduchých náležitostí. Díky tomu vám dokážeme poskytnout plnohodnotný univerzitní servis a zážitek. Po úspěšném absolvování kurzu získáte také nárok na univerzitní osvědčení.

Jaké musím splnit náležitosti?

 • 1. krok

  Výběr kurzu

  Při výběru kurzu sledujte stav e-přihlášky a termíny pro její podávání. Přihlásit se totiž můžete jen do kurzů, které mají aktivní e-přihlášku. Díky tomu, že využíváme oficiální e-přihlášky informačního systému Masarykovy univerzity, získáte po úspěšném absolvování kurzu nárok na univerzitní osvědčení.

  Mám obavu nebo nejistotu z e-přihlášky

  Občas se k nám dostane zpětná vazba, že se někteří zájemci o KISKed kurzy zaleknou podání e-přihlášky. Třeba proto, aby se podáním e-přihlášky nezavázali k příliš velké výzvě. Chápeme, že vyplňovat osobní údaje pro podání e-přihlášky do univerzitního kurzu může znít náročně. Ale současně víme, že je tato obava lichá. Chceme s touto obavou pracovat a být zájemcům v rozpacích blíž. Pokud se potřebujete ve věci e-přihlášek v něčem ujistit, jsme tu pro vás.

  Napsat e-mail

 • 2. krok

  E-přihláška

  Máte vybraný kurz? Skvělé. Pojďme na založení e-přihlášky. Odkaz na e-přihlášku najdete vždy na stránce KISKed kurzu. Můžete zvolit některý ze tří způsobů pro založení e-přihlášky:

  • Pomocí e-mailové adresy
  • Pomocí Identity občana (eObčanka, MojeID atp.)
  • Pomocí již existujícího účtu v informačním systému Masarykovy univerzity
  Jsem ze Slovenska a nemám české doklady, je to problém?

  Není to problém. Podat e-přihlášku můžete pomocí e-mailu.

  Jak funguje podávání e-přihlášky pomocí e-mailu?

  Způsoby podání e-přihlášky se liší jen v tom, kolik informací vyplníte ručně a kolik se jich automaticky předvyplní. Nejvíce údajů vyplňujete ručně při založení e-přihlášky pomocí e-mailu, postup je následující:

  • Zadáte svůj e-mail
  • Vyplníte základní osobní údaje a zvolíte heslo pro pozdější přístup k e-přihlášce
  • Na e-mail obdržíte zprávu s ověřovacím odkazem (od: informacni-system@mail.muni.cz)
  • V e-přihlášce budete požádání o rozšíření svých osobních údajů (adresa, vzdělávání atp.)
  • Po rekapitulaci e-přihlášku odešlete
  • Poté uvidíte výrazné potvrzení, které potvrzuje odeslání e-přihlášky
  • E-přihlášku a údaje v ní kontroluje a potvrzuje studijní oddělení
  • Máte hotovo
 • 3. krok

  Přijímací řízení

  Podmínky pro přijímání uchazečů do konkrétního kurzu se dozvíte vždy na stránce kurzu. Usilujeme o to, aby přijímací řízení do KISKed kurzů bylo svěží a nekladlo neúměrné překážky. Slouží tedy především k vyřizování e-přihlášek. Lhůty přijímacího řízení se také dozvíte na stránce kurzu.

 • 4. krok

  Rozhodnutí o přijetí

  Ve stanovené lhůtě najdete u své e-přihlášky rozhodnutí o přijetí do KISKed kurzu. Pokud nesplníte kritéria přijímacího řízení, může se stát, že nebudete do kurzu přijati.

 • 5. krok

  Zápis do kurzu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí se vám v e-přihlášce objeví tlačítko pro zápis do kurzu. Zapsat do kurzu se můžete jedním kliknutím a odkudkoliv. I zápisy do kurzu mají své lhůty, aby všechno hladce probíhalo. Pokud se do kurzu nezapíšete, hodnotíme to jako vyjádření nezájmu.

 • 6. krok

  Platba

  Některé kurzy nabízíme bezplatně, jiné jsou placené. Pokud jste si vybrali placený kurz a již víte, že jste úspěšně přijati a zapsáni do kurzu, dostanete výzvu k uhrazení ceny kurzu se 14 denní splatností. Pokud částku neuhradíte, také to hodnotíme to jako vyjádření nezájmu.

 • 7. krok

  Založení studia

  Protože jste splnili všechny náležitosti, nic nebrání tomu, aby vám referent/ka studijního oddělení založil/a studium.

 • 8. krok

  Ztotožnění

  Výhodou našeho řešení je, že vše můžete řešit vzdáleně a on-line. Ale právě proto musíme dbát na bezpečnost a důvěryhodnost celého procesu. Informační systém vás požádá, abyste se ztotožnili některou z dostupných metod. Využít můžeme například Identitu občana. 

  Jak to mám udělat?

  Přívětivý návod pro ztotožnění je připraven přímo v informačním systému. Jakmile budete mít přístup do informačního systému, můžete ho využít. I jako uchazeč ze Slovenska se dokážete vzdáleně ztotožnit, kontaktujte czv@phil.muni.cz

  Návod pro ztotožnění

 • 9. krok

  Studium kurzu

  Nyní si přebírá štafetu vyučující. Bude s vámi bude komunikovat pomocí univerzitního e-mailu, který najdete v informačním systému. Bedlivě ho sledujte. V nastavení si můžete také nastavit přeposílání e-mailů na svoji soukromou e-mailovou adresu, ale pro oficiální komunikaci je vždy vhodnější používat univerzitní e-mail. Výuka proběhne podle deklarované osnovy.

 • 10. krok

  Osvědčení

  Po skončení kurzu zadá vyučující hodnocení v informačním systému. V případě, že splníte deklarované podmínky pro úspěšné zakončení kurzu, získáváte nárok na univerzitní osvědčení.

Nezapomeňte přihlášku skutečně podat

K většině přihlášek je nově potřeba doložit i konverzi maturitního vysvědčení, kterou vám vystaví na každém Czech POINTu. Pokud jste se tedy rozhodli do některého z našich kurzů přihlásit a přihlášku založili, před jejím podáním bude třeba ještě doložit tento dokument. Až poté budete mít všechno finálně vyřízené a budete se moci začít těšit na rozhodnutí o přijetí!

Na tohle se nás často ptáte

Jsem ze Slovenska, můžu se kurzu účastnit?

Není to žádný problém. Podat e-přihlášku můžete pomocí e-mailu. Budeme se na vás těšit! I jako uchazeč ze Slovenska se dokážete vzdáleně ztotožnit, kontaktujte prosím studijní oddělení.

Když je kapacita naplněna, mám šanci se ho zúčastnit?

Pokud budeme evidovat nadstandardní zájem o kurz, zvážíme navýšení kapacity.

Máte jinou otázku nebo nápad?

Vyučující kurzu rád zodpoví vaše dotazy k obsahu kurzu. Vítáme i vaše náměty, postřehy nebo nabídky, které pomohou kurz ještě vylepšit.

Napsat e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info