Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace

Registrovat se

Chci zpět

Registrace:

Červen 2024

Rozsah a cena kurzu:

75 hodin ~ 1 800,-

Kapacita kurzu:

50+ uchazečů

O čem kurz bude?  

Naučte se efektivně a bezpečně zpracovávat digitální informace.

V kurzu vám představíme postupy digitálního a datového kurátorství včetně způsobů uchovávání a zvyšování hodnoty dat, jejich správy a sdílení, a použití nástrojů a standardů v praxi. Naučíme vás, jak chránit digitální kulturní dědictví vaší instituce před ztrátou a zničením, i jak vyvinout strategie pro jeho efektivní a dlouhodobou ochranu.

Pro koho jsme kurz připravili?

Při přípravách jsme měli na mysli zejména pracovníky paměťových a vzdělávacích institucí. Ano, vás všechny, kteří pracujete v knihovnách, muzeích, ve školách, ale i ve státní firmě a firmách. Možná jste někým z nich!

Možná se ale nedokážete do žádné z těchto několika málo škatulek zařadit - nevadí, i tak vás v kurzu moc rádi uvidíme.

Kurz je zaměřený především na méně zkušené účastníky, kteří ve své práci stojí před úkolem ochraňovat, dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat digitální data a informace.

Kdo vás kurzem provede?

Mgr. Michal Konečný

Michal je analytik, konzultant a specialista na digitální kurátorství. Pracuji ve společnosti, kde se jako softwarový architekt zabývá vývojem aplikací zaměřených na distribuci videoobsahu po internetu.

Na volné noze pomáhá firmám a organizacím realizovat jejich projekty v oblasti internetu a vzdělávání. Pořádá workshopy digitálního kurátorství v paměťových institucích po celé ČR a od jara 2019 přednáší o digitálním kurátorství na Masarykově univerzitě.

Bez popisku

Co vás v kurzu čeká?

Kurz probíhá online a je z velké části asynchronní doplněný o praktické workshopy. Jsou určeny termíny odevzdávání úkolů a společných webinářů, takže můžete studovat a tvořit libovolně ve stanovených lhůtách. Průchod vám zabere maximálně 75 hodin. Záleží na tom, kam až se pustíte, jak rychle čtete a kolik času věnujete úkolům. Na úkoly bude dostatek času, budou pravidelné, založené na samostatné práci.

1. - 3. týden

1. týden: Úvod

V úvodní části se dozvíte, co je to digitální kurátorství, kdy vzniklo a jaké důvody vedly k vytvoření oboru, který kombinuje ochranu dat a práci kurátorů. Úkol pro tuto část bude spočívat v krátké rešerši.

2. týden: Referenční model OAIS

Model otevřeného informačního archivu představuje základ pro návrh moderního a důvěryhodného digitálního repozitáře. Představíme si jeho vznik a popíšeme si, z čeho se model skládá a čím je užitečný. Úkol pro tuto část bude zaměřený na porovnání modelu OAIS s vybraným archivem.

3. týden: Významné vlastnosti

Zamyslíme se nad tím, co jsou (nejen) významné vlastnosti (nejen) digitálních objektů. Povíme si, jak model OAIS souvisí s významnými vlastnostmi a jak s pomocí frameworku InSPECT určíme, které vlastnosti digitálních objektů je třeba chránit. Úkolem pro tuto část bude určení významných vlastností vybraného digitálního objektu.

4. - 6. týden

4. týden: Strategie dlouhodobé ochrany

Dozvíme se, co vše je nutné zvážit při návrhu digitálního archivu. Představíme si různé strategie dlouhodobé ochrany a jejich výhody a nevýhody. V úkolu půjde o výběr strategie vhodné pro specifický archiv.

5. týden: Standardy a nástroje

Představíme si důležité standardy týkající se dlouhodobého uchovávání. Vysvětlíme si základní kategorie nástrojů, se kterými pracuje digitální kurátor a popíšeme si jejich účel a použití. V této části bude úkolem příprava souborů pro praktický workshop.

6. týden: Praktický workshop

Během živého online webináře se naučíme, jak se připojit na vzdálený počítač a spouštět na něm programy. Vyzkoušíme si aplikace pro identifikaci, validaci, analýzu a konverzi souborů.

7. - 9. týden

7. týden: Data governance

Seznámíme se se základní terminologií v oblasti datového správcovství a jeho řízení (data stewardship a data governance). Představíme si práci datových stewardů v různých typech repozitářů. Úkolem pro tuto část bude krátké shrnutí vlastní zkušenosti s data governance.

8. týden: Úrovně dlouhodobé ochrany podle NDSA

Ukážeme si, co je to matice úrovní dlouhodobé ochrany vytvořená organizací NDSA a jakým způsobem ji můžeme využít při plánování správy dat v naší instituci. Úkolem pro tuto část bude aplikace matice na vybranou instituci.

9. týden: Plán správy dat

Budeme hledat odpověď na otázku, co by nemělo chybět ve správném plánu správy dat. Na příkladech si ukážeme, jak se s jejich přípravou vypořádávají různé instituce. Úkol pro tuto část bude spočívat v krátké rešerši.

10. - 12. týden

10. týden: Správa a sdílení dat

Principy FAIR přístupu k datům, open data a open science - co se skrývá za pojmy, které jsou dnes již neodmyslitelně spojené s daty z vědeckého výzkumu. Zjistíme, co se za nimi skrývá. V této části bude úkolem nalezení a stručná charakteristika výzkumných dat ve vybrané oblasti.

11. týden: Replikovatelnost a reprodukovatelnost

Replikovatelnost a reprodukovatelnost můžeme považovat za pilíře moderní vědy. Zjistíme, jak se tato skutečnost odráží v péči o výzkumná data a jak ovlivňuje současnou i budoucí podobu repozitářů.

12. týden: Nástroje a služby pro uchovávání a sdílení dat

Představíme si různé přístupy, služby a platformy, které lze využít pro sdílení dat v různých situacích a popíšeme si, na co se při jejich výběru a používání zaměřit aby naše data byla v bezpečí. Úkolem v této části bude použití některé z online služeb a krátké shrnutí této zkušenosti.

Požadavky na úspěšné ukončení kurzu aneb Co z toho budete mít?

Požadavky na úspěšné absolvování kurzu

Univerzitní osvědčení získají účastníci, kteří:

 • se účastní úvodního on-line setkání
 • budou studovat materiály v e-learningu
 • budou průběžně plnit samostatné úkoly
 • splní závěrečný samostatný úkol

Jak to funguje?

Abyste se kurzu mohli zúčastnit, je potřeba podat e-přihlášku a splnit několik jednoduchých náležitostí. Díky tomu vám dokážeme poskytnout plnohodnotný univerzitní servis a zážitek. Po úspěšném absolvování kurzu získáte také nárok na univerzitní osvědčení.

Jaké musím splnit náležitosti?

 • 1. krok

  Výběr kurzu

  Při výběru kurzu sledujte stav e-přihlášky a termíny pro její podávání. Přihlásit se totiž můžete jen do kurzů, které mají aktivní e-přihlášku. Díky tomu, že využíváme oficiální e-přihlášky informačního systému Masarykovy univerzity, získáte po úspěšném absolvování kurzu nárok na univerzitní osvědčení.

  Mám obavu nebo nejistotu z e-přihlášky

  Občas se k nám dostane zpětná vazba, že se někteří zájemci o KISKed kurzy zaleknou podání e-přihlášky. Třeba proto, aby se podáním e-přihlášky nezavázali k příliš velké výzvě. Chápeme, že vyplňovat osobní údaje pro podání e-přihlášky do univerzitního kurzu může znít náročně. Ale současně víme, že je tato obava lichá. Chceme s touto obavou pracovat a být zájemcům v rozpacích blíž. Pokud se potřebujete ve věci e-přihlášek v něčem ujistit, jsme tu pro vás.

  Napsat e-mail

 • 2. krok

  E-přihláška

  Máte vybraný kurz? Skvělé. Pojďme na založení e-přihlášky. Odkaz na e-přihlášku najdete vždy na stránce KISKed kurzu. Můžete zvolit některý ze tří způsobů pro založení e-přihlášky:

  • Pomocí e-mailové adresy
  • Pomocí Identity občana (eObčanka, MojeID atp.)
  • Pomocí již existujícího účtu v informačním systému Masarykovy univerzity
  Jsem ze Slovenska a nemám české doklady, je to problém?

  Není to problém. Podat e-přihlášku můžete pomocí e-mailu.

  Jak funguje podávání e-přihlášky pomocí e-mailu?

  Způsoby podání e-přihlášky se liší jen v tom, kolik informací vyplníte ručně a kolik se jich automaticky předvyplní. Nejvíce údajů vyplňujete ručně při založení e-přihlášky pomocí e-mailu, postup je následující:

  • Zadáte svůj e-mail
  • Vyplníte základní osobní údaje a zvolíte heslo pro pozdější přístup k e-přihlášce
  • Na e-mail obdržíte zprávu s ověřovacím odkazem (od: informacni-system@mail.muni.cz)
  • V e-přihlášce budete požádání o rozšíření svých osobních údajů (adresa, vzdělávání atp.)
  • Po rekapitulaci e-přihlášku odešlete
  • Poté uvidíte výrazné potvrzení, které potvrzuje odeslání e-přihlášky
  • E-přihlášku a údaje v ní kontroluje a potvrzuje studijní oddělení
  • Máte hotovo
 • 3. krok

  Přijímací řízení

  Podmínky pro přijímání uchazečů do konkrétního kurzu se dozvíte vždy na stránce kurzu. Usilujeme o to, aby přijímací řízení do KISKed kurzů bylo svěží a nekladlo neúměrné překážky. Slouží tedy především k vyřizování e-přihlášek. Lhůty přijímacího řízení se také dozvíte na stránce kurzu.

 • 4. krok

  Rozhodnutí o přijetí

  Ve stanovené lhůtě najdete u své e-přihlášky rozhodnutí o přijetí do KISKed kurzu. Pokud nesplníte kritéria přijímacího řízení, může se stát, že nebudete do kurzu přijati.

 • 5. krok

  Zápis do kurzu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí se vám v e-přihlášce objeví tlačítko pro zápis do kurzu. Zapsat do kurzu se můžete jedním kliknutím a odkudkoliv. I zápisy do kurzu mají své lhůty, aby všechno hladce probíhalo. Pokud se do kurzu nezapíšete, hodnotíme to jako vyjádření nezájmu.

 • 6. krok

  Platba

  Některé kurzy nabízíme bezplatně, jiné jsou placené. Pokud jste si vybrali placený kurz a již víte, že jste úspěšně přijati a zapsáni do kurzu, dostanete výzvu k uhrazení ceny kurzu se 14 denní splatností. Pokud částku neuhradíte, také to hodnotíme to jako vyjádření nezájmu.

 • 7. krok

  Založení studia

  Protože jste splnili všechny náležitosti, nic nebrání tomu, aby vám referent/ka studijního oddělení založil/a studium.

 • 8. krok

  Ztotožnění

  Výhodou našeho řešení je, že vše můžete řešit vzdáleně a on-line. Ale právě proto musíme dbát na bezpečnost a důvěryhodnost celého procesu. Informační systém vás požádá, abyste se ztotožnili některou z dostupných metod. Využít můžete například Identitu občana.

  Jak to mám udělat?

  Přívětivý návod pro ztotožnění je připraven přímo v informačním systému. Jakmile budete mít přístup do informačního systému, můžete ho využít. I jako uchazeč ze Slovenska se dokážete vzdáleně ztotožnit, kontaktujte czv@phil.muni.cz

  Návod pro ztotožnění

 • 9. krok

  Studium kurzu

  Nyní si přebírá štafetu vyučující. Bude s vámi bude komunikovat pomocí univerzitního e-mailu, který najdete v informačním systému. Bedlivě ho sledujte. V nastavení si můžete také nastavit přeposílání e-mailů na svoji soukromou e-mailovou adresu, ale pro oficiální komunikaci je vždy vhodnější používat univerzitní e-mail. Výuka proběhne podle deklarované osnovy.

 • 10. krok

  Osvědčení

  Po skončení kurzu zadá vyučující hodnocení v informačním systému. V případě, že splníte deklarované podmínky pro úspěšné zakončení kurzu, získáváte nárok na univerzitní osvědčení.

Máte otázku nebo nápad?

Vyučující kurzu rád zodpoví vaše dotazy k obsahu kurzu. Vítáme i vaše náměty, postřehy nebo nabídky, které pomohou kurz ještě vylepšit.

Napsat e-mail

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info