Nečekejte rok na další přijímačky

Nezadařilo se vám u přijímaček? Je tu ještě jedna cesta, jak se stát bakalářským studentem naší katedry. Placené dvousemestrální paralelní studium.

Chci zpět

Dvousemestrální paralelní studium

Seznamte se s naší katedrou i vyučujícími a zažijte atmosféru univerzity na vlastní kůži! Pokud dokážete úspěšně absolvovat dva semestry, můžete být přijati do řádného bakalářského studia a pokračovat dále.

 • Pro koho je to vhodné?

  Typ studia ocení zejména ti, kdo mají vážný zájem o řádné bakalářské studium akreditovaného studijního oboru Informační studia a knihovnictví FF MU, ale nepodařilo se jim uspět u přijímací zkoušky. Anebo ti, kdo se do řádného bakalářského studia nedostali z kapacitních důvodů. Pozor, dvousemestrální paralelní studium (DPS) je placené a neposkytne vám nárok tzv. status studenta.

 • Jaké budu mít předměty?

  Studijní plán kopíruje plán povinných předmětů prvního ročníku řádného bakalářského studia (kredity typu A) a část povinně volitelných předmětů (kredity typu B). DPS je možné studovat v prezenční i kombinované formě.

  Prezenční forma Kombinovaná forma

 • Co by mě ještě mohlo zajímat?

  Další informace od studijního oddělení, které byste měli mít na mysli před podáním e-přihlášky, najdete na stránce celoživotního vzdělávání FF MU.

  Další informace

 • Kdy můžu podat e-přihlášku?

  Doporučujeme se podívat, jestli jsou e-přihlášky do DPS otevřené. 

  E-přihláška

 • Co se stane po dvou semestrech?

  Pokud úspěšně absolvujete DPS, můžete požádat o přijetí do řádného bakalářského studia (prezenčního i kombinovaného) na naší katedře. Pokud budete přijati, můžete požádat také o uznání doposud absolvovaných předmětů vč. jejich kreditové hodnoty. Vše se řídí patřičnou směrnicí.

  Směrnice

 • Získám nějaké osvědčení?

  Upozorňujeme, že za absolvování DPS není uděleno žádné osvědčení. Jeho hlavním smyslem je přechod do řádného bakalářského studia a zisk bakalářského titulu.

Chci zpět

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info