Základy designového myšlení | CORE043

Kurz, který je koncipován jako kombinace celodenního workshopu, navazujícího on-line kurzu a závěrečného kolokvia.

Zapsat kurz v ISu

Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Kurz je zaměřen na poskytnutí úvodního vhledu do principů designového myšlení a rozvoj dovedností potřebných pro jeho aplikaci v různých vědních a studijních oborech. Během kurzu se účastníci naučí porozumět základním principům designového myšlení a získají schopnost aplikovat tyto principy na různé problémy a výzvy, které se týkají jejich oboru.

Kurz se zaměřuje na schopnost chápat potřeby lidí, kterých se řešená problematika dotýká, a na rozvoj kreativity při hledání inovativních řešení. Účastníci se naučí skicovat a prototypovat tyto nápady a provádět jejich validaci. Důraz je také kladen na reflexi a zhodnocení přínosů a limitů návrhového procesu v rámci konkrétního oboru.

Po absolvování kurzu účastníci budou schopni aplikovat designové myšlení jako nástroj pro řešení komplexních problémů ve svém vědním a studijním oboru.

Výstupy z učení aneb Co všechno budete po absolvování kurzu umět

 • Rozumět základním principům designového myšlení
 • Aplikovat principy designového myšlení (výzkum, ideace, prototypování, evaluace) na problémy a výzvy, které souvisí s vaším vědním a studijním oborem
 • Chápat potřeby lidí, kterých se řešená problematika dotýká
 • Přicházet s kreativními řešeními odhalených problémů, tato řešení skicovat a prototypovat
 • Validovat finální návrhy
 • Reflektovat přínos a limity návrhového procesu v kontextu svého oboru

Lektoři kurzu

Bez popisku

Ing. Matěj Káninský, MSc

Matěj je konzultantem v oblasti Experience Designu s dvaceti lety zkušeností. Vedl designové týmy v britské BBC nebo české Škodě Auto a nyní jeho poradenství využívají jak přední světové korporace, tak vybrané startupy. Je držitelem několika prestižních ocenění, např. UX UK Award nebo Red Dot Award, a aktivně se podílí na tvorbě univerzitních kurzů.

Bez popisku

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Výzkumnice a lektorka v oblasti designu služeb, zástupce vedoucího katedry KISKu. Sběratelka výzkumných a designových metod. Garantka programu Design informačních služeb na Katedře informačních studií a knihovnictví.

Detaily kurzu

Výuka a hodnocení

Výukové metody

 • Jednodení workshop
 • Online kurz
 • Závěrečné kolokvium

Workshop

 • Společný workshop proběhne prezenčně 4. 11. 2023 od 9:30 do 16:30.

Metody hodnocení

 • Předmět je zakončen prezentací skupinového projektu z workshopu, úspěšným absolvováním e-learningové části a závěrečným kolokviem.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info