Kurz práce s informacemi | CORE053

Kurz vychází z modelu MIL (mediální a informační gramotnosti) od UNESCO, která popisuje pět oblastí, které člověk v informační společnosti musí mít rozvinuté, pokud máme uvažovat o jeho informační gramotnosti.

Zapsat kurz v ISu

Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Kurz má za cíl rozvoj informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity tak, aby byli schopni získané znalosti, dovednosti a postoje přenášet do své vlastní studijní praxe. Reaguje na vysokou míru studijní neúspěšnosti, která má mnoho faktorů, ale jedním z nich může být nedostatečně rozvinutá informační gramotnost.
Kurz vychází z modelu MIL (mediální a informační gramotnosti) od UNESCO, která popisuje pět oblastí, které člověk v informační společnosti musí mít rozvinuté, pokud máme uvažovat o jeho informační gramotnosti.
Naším cílem je jednotlivé oblasti adaptovat tak, aby jednotliví frekventanti byli nejen úspěšnými studenty, ale aby si dokázali tyto dovednosti přenášet do dalších oblastí lidského života – aby dokázali vyhledávat, hodnotit a organizovat informace a sami se na jejich tvorbě etickým způsobem podílet.

Výstupy z učení aneb Co všechno budete po absolvování kurzu umět

 • Samostatně vyhledávat v odborných zdrojích a databázích
 • Tvořit přehledovou studii a teoretickou bází k vlastnímu výzkumu
 • Hodnotit kvalitu nalezených informací
 • Správně citovat
 • Organizovat zdroje informací a citační záznamy
 • Pomocí získaných informací se učit a vytvářet nové informační artefakty

Garant obsahu

RNDr. Michal Černý, Ph.D.

Napsat e-mail

Bez popisku

Medailonek garanta

Michal působí více než deset let na Katedře informačních studií a knihovnictví na FF MU. Odborně se věnuje vztahu technologické transformace společnosti a vzdělávání a na to navázaným tématům – filosofii informace, digitálním kompetencím nebo informační gramotnosti. Je autorem více než dvaceti odborných knih, učebnic pro učitele i studenty.

Detaily kurzu

Osnova
 1. Rozpoznání informačních potřeb
 2. Vyhledávání a vyhodnocení kvality informací
 3. Ukládání a ukládání a organizace informací
 4. Efektivní a etické využívání informací
 5. Používat informace k vytváření a sdělování nových znalostí

Prozkoumejte kurz

Bez popisku
Výuka a hodnocení

Výukové metody

 • Kurz je primárně online, je doplněný o semináře s možností diskusí a procvičení a o možnost využívat oborově zaměřené semináře v mateřských knihovnách jednotlivých fakult.
 • Studenti vytvoří pět úkolů (za každou oblast), které si vzájemně ohodnotí, ale také o nich budou moci společně diskutovat.
 • Na závěr je připravený test, v rámci nějž si ověří, že si z kurzu odnáší nejen praktické dovednosti (úkoly), ale i patřičné teoretické základy, které směřují k informační gramotnosti a informační vědě jako takové.

Metody hodnocení

 • Očekává se splnění úkolů (5x během semestru), poskytování zpětné vazby a složení testu.
 • Doporučená je také práce a vzdělávání se v domovské fakultní knihovně jednotlivých studentů a reflexe této činnosti.
Bez popisku
Literatura
 • Moeller, S., Joseph, A., Lau, J., & Carbo, T. (2011, November). Towards media and information literacy indicators. In Background document of the UNESCO Expert Meeting (Bangkok, Thailand, 4-6 November 2010).
 • Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2011). Reframing information literacy as a metaliteracy. College & research libraries, 72(1), 62-78.
 • Černý, M., Kovářová, P., Tulinská, H., & Kalmárová, K. (2016). Kurz práce s informacemi (1. vyd.). Brno: Flow. ISBN 978-80-88123-13-2.
 • Webber, S., & Johnston, B. (2000). Conceptions of information literacy: new perspectives and implications. Journal of information science, 26(6), 381-397.
 • Tewell, E. (2015). A decade of critical information literacy: A review of the literature. Communications in information literacy, 9(1), 2.
 • Černý, M. Searching for a Definition of Information Literacy as a Socially Cohesive Component of Community: A Complementarity of Experts and Student Approach. Social Sciences. 2022, 11(6): 235. https://doi.org/10.3390/socsci11060235
 • Rader, H. B. (2002). Information literacy 1973—2002: A Selected Literature Review.
 • Bruce, C. (1997). The seven faces of information literacy.
 • Lau, J. (2013). Conceptual relationship of information literacy and media literacy. Conceptual Relationship of Information Literacy and Media Literacy in Knowledge Societies, 76.
 • Černý, M. (2021). Discursive formed topics in information literacy: Literature review and high school students' perspectives. Problems of Education in the 21st Century, 79(4), 516-543. ISSN 1822-7864. doi:10.33225/pec/21.79.516
 • Černý, M., Hošková, K., Chytková, D., Mazáčová, P., Šimková, G., Zadražilová, I., & Zikuška, J. (2012). Kurz práce s informacemi. Brno. Retrieved from https://www.slideshare.net/ceinve/kurz-prace-s-informacemi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info