Digitální humanitní vědy | ARTS020

Propedeutický kurz určený studentům všech oborů filozofické fakulty se zájmem o využití digitálních dat a technologií v humanitních oborech.

Zapsat kurz v ISu

Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Propedeutický kurz určený studentům všech oborů filozofické fakulty se zájmem o využití digitálních dat a technologií v humanitních oborech. Na kurz navazují oborové kurzy vypisované jednotlivými katedrami, které umožňují využití základních dovedností osvojených v tomto kurzu v konkrétním oborovém kontextu.

Cílem kurzu je seznámit studenty s oblastí digitálních humanitních věd a ukázat, co přinesly digitální technologie jednotlivým oblastem humanitních věd. Pozornost je věnována tomu, jak digitální technologie změnily vědecké postupy v různých humanitních oborech, a novým otázkám, na něž mohou odborníci díky uplatnění digitálních technologií nacházet odpovědi. Studenti se seznámí se základními technologiemi, osobnostmi a projekty, které zásadně ovlivnily oblast digitálních humanitních věd. Stěžejním cílem kurzu je seznámit studenty se základními postupy a nástroji pro práci s daty v humanitních oborech.

Výstupy z učení aneb Co všechno budete po absolvování kurzu umět

 • Najít, stáhnout a předběžně zpracovat výzkumná data
 • Formulovat výzkumné otázky pro digitální výzkum
 • Navrhnout vhodný digitální nástroj pro zodpovězení výzkumných otázek
 • Uložit, opatřit metadaty a sdílet vlastní výzkumná data
 • Popsat změny ve vědeckém myšlení a bádání způsobené výpočetní a komunikační technikou

Garant obsahu

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Napsat e-mail

Bez popisku

Medailonek garanta

Bude doplněno

Detaily kurzu

Osnova
 1. Digitální obrat v humanitních vědách (PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.)
 2. Digitalizace a zdroje digitálních dat (MgA. Michal Indrák, Ph.D)
 3. Digitální data, jejich získávání a čištění (Mgr. Jan Mayer)
 4. Metadata (RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.)
 5. Textová data a jejich zpracování (RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.)
 6. Obrazová data a jejich zpracování (doc Mgr. Jana Horáková, Ph.D.)
 7. Prostorová data a jejich zpracování (Mgr. Adam Mertel, Ph.D.)
 8. Zvuková data a jejich zpracování (prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.)
 9. Síťová analýza (doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.)
 10. Vizualizace dat (Mgr. Tomáš Marek)
 11. Publikování dat (Mgr. Ing. Jiří Marek)
 12. Archivace a ukládání dat (Mgr. Michal Konečný)

Přesné pořadí přednášejících bude upřesněno na začátku semestru, v závislosti na časových možnostech jednotlivých přednášejících.

Výuka a hodnocení

Výukové metody

 • Prezentace odborníků z různých oborů.
  • Prezentace probíhají v online nástroji Teams

 • Krátké aplikační úkoly v digitálních nástrojích
  • Osnovy, přednášky, úkoly i jejich odevzdání jsou přístupné v e-learningovém nástroji ELF.

Metody hodnocení

 • Na každé přednášce dostane student krátký úkol, bodovaný 1-5 body. K ukončení kurzu je třeba nasbírat 75% bodů z celkového počtu bodů.
Bez popisku
Literatura
 • BURDICK, Anne, Johanna DRUCKER, Peter LUNENFELD, Todd Samuel PRESNER a Jeffrey T. SCHNAPP. Digital_Humanities. Translated by David Vichnar. Vydání první. Praha: Academia, 2019. 191 stran. ISBN 9788020028655. info
 • Cultural heritage infrastructures in digital humanities. Edited by Agiatis Benardou - Erik Champion - Costis Dallas - Lorna M. Hughes. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xvii, 172. ISBN 9781472447128. info
 • Research methods for the digital humanities. Edited by Lewis Levenberg - Tai Neilson - David Rheams. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. xvii, 325. ISBN 9783319967127. info
 • Digital humanities in practice. Edited by Claire Warwick - Melissa M. Terras - Julianne Nyhan. First published. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities, 2012. xix, 233. ISBN 9781856047661. info
 • Understanding digital humanities. Edited by David M. Berry. 1st pub. Houndmills: Palgrave, 2012. xviii, 318. ISBN 9780230292659. info
 • A companion to digital humanities. Edited by Susan Schreibman - Raymond George Siemens - John Unsworth. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xxvii, 611. ISBN 9781405168069. info

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info