Workshop: Knihovny, demokracie a občanství

Knihovny jsou přirozeně nadány podpořit demokracii:

 • na demokratickém principu jsou samy založeny ("rovný přístup všem"),
 • v době fake news se stále snaží pečovat o informační pole,
 • jsou místem, kde se setkávají lidé a skupiny, které by se jinak nikde nesetkali.
 • Jsou tu často i pro ty, kteří se jinde ve veřejném prostoru nezapojí a nevyjádří.
 • Umí učit a vzdělávat od dětí po seniory, postavit na stranu své komunity a spolupracovat s místními aktéry od spolků po zřizovatele. 

Pojďme společně hledat možnosti pro praxi

 • Jak mohou knihovny přispět k rozvoji demokratické společnosti?
  • Jak se v knihovně věnovat občanskému vzdělávání a rozvíjet občanskou gramotnost? 
  • Jaké podoby může mít občanská angažovanost knihovny?
  • Jaký se může knihovna vztahovat k občanské společnosti a

Co nás čeká?

 • Úvodní orientační přednáška
 • Společně zmapujeme téma a možnosti.
 • Pokusíme se vytvořit základ pro toolkit/soubor nástrojů pro praxi.

Zbývá už jen 10 míst! :)

Přidejte se!

Facilitátoři

„Základní vztahovou osou, která určuje kvalitu demokracie, je vazba mezi jednotlivcem, komunitou a státem.(...) Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 2
definuje jako jeden z rozvojových cílů „podporovat úlohu veřejných knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity“.“

Petr Čáp, Občanské vzdělávání v knihovnách

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info