Seminář: Podpora čtenářství romské mládeže

Přihlásit se

O romském čtenářství víme méně, než bychom rádi. O to více to platí pro čtenářství romských studentů a studentek. Ne vždy je čeština v romských rodinách mateřským jazykem, romským etnolektem češtiny dle odhadů hovoří až 30 tisíc dětí. Jazyková bariéra způsobuje řadu komplikací, které mohou mít přímý i nepřímý důsledek jak na bezproblémový průchod studiem, tak na úspěšnost u přijímacích zkoušek, maturit... 

S čím se romští studenti a studentky potýkají a co má vliv na výběr knih a jejich čtenářské preference? Existují nějaké cesty, jak těmto mladým lidem přiblížit svět literatury a knihoven? Jakou roli mohou hrát neziskové organizace a další vzdělávací instituce? A jak všichni mohou spojit své síly a začít spolupracovat? Pojďte si vyslechnout příklady dobré praxe.

Seminář představí několik programů, metod a případových studí, které mohou posloužit jako inspirace pro ostatní. Zároveň se na semináři budete mít možnost propojit s dalšími organizacemi i jednotlivci, které toto téma zajímá a navázat s nimi další spolupráci.

Pro koho je seminář určen: Seminář je určen pro zaměstnance knihoven, pedagogy (stávající i budoucí), zástupce neziskovek a organizací, kteří se tématem romské literatury a čtenářství zabývají.

Podrobný program bude upřesněn.

Kdo na semináři spolupracuje:

„Pojďme společně přemýšlet, jak udělat čtení lákavé pro dnešní mladé skrze perspektivu mladých Romů.“

motto

Načítám mapu…

Sdílení události