Den otevřených oken

  • 15. dubna 2020
    16:00 – 18:00
  • Akce probíhá v oknech prohlížečů.
Pozvánka na den otevřeného okna

Den otevřených dveří pro zájemce o navazující magisterské studium nemůže proběhnout fyzicky, proto otevřte okna svých prohlížečů a přijďte se k nám podívat on-line! Uslyšíte důležité informace k magisterskému studiu na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřujeme se na studium vztahu lidé–informace–technologie a výuka u nás z velké části probíhá formou projektů úzce propojených s praxí. V rámci Dne otevřených oken poznáte také jednotlivé studijní profilace, kterými se můžete v rámci magistra vydat.

16:00-16:45 | Otevřené okno KISKu
Vedoucí katedry Petr Škyřík a garant oboru Jiří Kudrnáč otevřou okno s důležitými informacemi k nMgr. studiu pro všechny zájemce o studium. V závěru stručně potkáte i jednotlivé studijní profilace a jejich garanty, které budete moci blíže poznat v rámci otevřených profilačních oken. Okno KISKu se otevřen na adrese http://kiskokno.jdem.cz/
 
16:50-18:00 | Profilační okna
Popovídejte si podrobněji s garanty profilací, které vás zaujaly! Jaké předměty se v profilacích učí? Jaké je uplatnění jejich absolventů? A na jakých výzkumných projektech můžete participovat? Bloky probíhají tři, aby bylo možné navštívit více profilací. V profilačních oknech začínáme vždy v 16:50, 17:15 a 17:40.
 
Okno do profilace Technologie ve vzdělávání otevřou garanti
Hanka Tulinská a Michal Černý na adrese https://meet.google.com/abi-ecqq-sue
 
Okno do profilace Informační a datový management otevřou garanti
Tom Marek a Michal Lorenz na adrese http://dataokno.jdem.cz/
 
Okno do profilace Design informačních služeb otevřou garanti
Laďka Zbijeczuk Suchá a Tom Štefek na adrese https://meet.google.com/dqq-mcbf-njn
 
Okno do profilace Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu otevřou garanti
Pavlína Mazáčová a Jiří Kudrnáč na adrese https://meet.google.com/nbe-ncfy-vww
 
Těšíme se na vás!

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info