Záchrana zvukového kulturního dědictví: aktuální situace, problémy, možnosti

Kniha vznikla v rámci projektu DG18P02OVV032 Nový fonograf:naslouchejme zvuku historie, financovaného Programem na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2018–2022 (NAKI II).

4. 1. 2023

Bez popisku

Kniha je založena na zkušenostech kolektivu autorů s digitalizací zvukového dědictví. Zachycuje snahu autorů prozkoumat a zdokumentovat stav, v němž se nachází zvukové nosiče v paměťových institucích a v soukromém vlastnictví, formovat strategie pro jeho systematickou ochranu, včetně metodik popisu, konzervování zdrojů a digitalizace, pro záchranu degradací nejvíce ohrožených zvukových pramenů a pro zpřístupnění zvukového kulturního dědictví vědecké i široké veřejnosti k dalšímu využití. Obsah knihy je organizován dle modelu pracovního postupu projektu Nový fonograf, popisujícího cestu zvukového kulturního artefaktu do digitálních sbírek paměťových institucí v několika fázích: evidence, ochrana, fotografování, katalogizace, digitalizace, správa dat, zpřístupnění, vývoj, vzdělání. Autoři jednotlivých kapitol se věnují oblastem, v nichž se v praxi setkávají s nejvíce problémy a jejichž řešení považují za stěžejní vzhledem k cílům identifikace existujících zvukových nosičů a záchrany těch, které jsou nejvíce ohroženy. Jednotlivé kapitoly knihy jsou věnovány průzkumu a evidenci zvukových záznamů, ochraně a správě zvukových dat, digitálním formátům pro archivaci zvukového záznamu, formám zpřístupňování zvukového dědictví, využití zvukových záznamů ve vědecké práci a technickým perspektivám digitalizace zvukového dědictví.

Stáhnout e-knihu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info