Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

V MuniPressu Michalovi Černému vyšla kniha s dlouhým názvem - Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Má 206 stran a o sazbu se starala Veronika Moravčíková.

9. 4. 2019 Michal Černý

Jde o druhé vydání této knihy v MuniPressu s tím, že oproti předchozímu vydání jsou v knize tři podstatné kapitoly, které vlastně vnímám jako pro celé téma zcela stěžejní. Je možné v ní najít zakotvení celého fenoménu kurátorství do pragmatické pedagogiky, jejíž kroky v oblasti edTechu jsou zatím spíše nesmělé, snad z přílišné návaznosti na příklady, kterými Dewey rozhodně nešetřil a na pedagogiku fenomenologickou, která praktické didaktické využití téměř nemá.

Druhou novinkou je vlastní model kurátorství, který se od ostatních modelů liší tím, že zohledňuje jak filosofická východiska, tak také se věnuje přímo vzdělávání. V tomto ohledu kniha nabízí poměrně zajímavý vztah hlubšího kotvení v teorii s konkrétním postupem toho, jak jako kurátor vzdělávacího obsahu postupovat.

Třetím novým tématem je analýza vybraných mikropřípadových studií, které mapují aplikačně i výzkumně různé aktivity, které s užitím digitálního informačního kurátorství v online kurzech dělám. Nejde zde o metodologicky přesné kotvení konkrétních výzkumů, jako spíše o popis dílčích částí celého tématu.

Zbylá část knihy pak odpovídá předchozímu vydání, nová je necelá polovina publikace.

Knihu je možné zakoupit online v MuniPressu.

Černý, M. (2019) Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Masarykova univerzita.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info