Digitální portfolia krok za krokem

pro studenty navazujícího magisterského studia od jarního semestru 2024

1. semestr

Založte si portfolio do 30. dubna

Do portfolia prosím uveďte tyto náležitosti:

 1. Kdo jste?
 2. Jaká je vaše motivace pro studium na KISKu?
  Jaká jsou vaše očekávání?
  Jaký je váš cíl?

Zajímá nás kdo jste a kam směřujete. Pokud to budeme vědět, jdeme vaším studiem společně.

Portfolio prosím odevzdejte skrze dotazník pod tímto odkazem.

Portfolio v rámci předmětu Učící se společnost

Potřebujeme zjistit, že jsme na jedné lodi a nikdo nezůstal opuštěný. V rámci předmětu Učící se společnost si to potvrdíme.

Přesnější informace poskytne přímo vyučující Michal Černý.

Reflektujte studium v prvním semestru

Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty. Kurzy byste měli mít v živé paměti a reflexe jsou v tomto bodě přínosné pro další studium. Pokud je v kurzu nějaký výstup (článek, podcast...), připojte ho také.

Vytvořte prosím reflexi také 2-3 B/C předmětům, či k čemukoliv, co jste ve studiu zažili (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považujete to za důležité.

S portfoliem můžete přijít i k jiným zkouškám, obzvláště pokud si vedete také rozvojové portfolio (dobrovolně nebo v rámci konkrétního předmětu).

Jaký byl semestr? A jaký by mohl být ten další? Naplánujte si ho dle vašich představ.

Inspirujte se, učte se

Podívejte se na portolia dalších KISKařů, načerpejte nové informace a nechejte se inspirovat.

Bez popisku
Bez popisku
Jak reflektovat předměty?

Možných rámců, které by nám mohli napomoci předměty reflektovat existuje jistě několik. My níže vybíráme ty, které vnímáme jako nejrelevantnější s ohledem na prostředí KISKu.

Model Rolfe a kol.

Tento model se soustředí na tři okruhy otázek: What?, So what?, Now what?.

What? (Co?):

 • Co jsem se naučil/a?
 • Co pro mne byla pozitivní / negativní zkušenost?
 • Co mi kurz přinesl za uspokojení nebo ocenění?
 • Co bych na kurzu ocenil/a?
 • Co považuji za jeho jádrový přínos pro sebe?

So what? (Tak co?):

 • Tak co to znamená pro moji praxi a expertízu?
 • Tak co si z toho odnáším do své praxe?
 • Tak co jsem na sobě dokázal/a změnit?
 • Tak co jsme se v kurzu naučil/a směrem ke svým metodám učení, prací se sebou sama či přemýšlením?

Now what? (A teď co):

 • Co můžu udělat proto, abych se v daných věcech ještě zlepšil/a?
 • Co můžu udělat proto, aby změny a pozitivní věci z kurzu byly trvalé?
 • Jak chci s tím, co si z kurzu odnáším dále pracovat? Jak na to chci navázat?
 • K jakým konkrétním akcím či aktivitám mě kurz přivedl a já je chci nyní uskutečnit?

V případě, že by vám tento způsob reflexe nebyl vlastní, nabízíme ještě jeden od Eudutopia, který stojí na čtyřech cyklech, jimiž je ohlédnutí, introspekce, odstup a výhled do budoucna.

Ohlédnutí:

 • Kolik jste toho o tématu věděli předtím, než jsme s ním začali?
 • V čem jste se v tomto druhu práce v předmětu zlepšili?
 • Jaké zdroje jste při práci využili? Které z nich vám obzvláště pomohly?

Introspekce:

 • Co jste se o sobě dozvěděli při práci na výstupu předmětu nebo během kurzu?
 • Změnili jste nějaké představy, které jste dříve o tomto tématu měli?
 • Co vás při pohledu na výstupy z předmětu naplňuje spokojeností? Co byste naopak zlepšili?

Odstup:

 • Jak by dané úkoly dělal někdo jiný? V čem byl váš přístup zajímavý, originální, jedinečný?
 • Kdybyste byli učiteli, tak byste v kurzu změnili …
 • Pokud by se na vaši práci díval někdo jiný, než vy a vyučující kurzu, jak by ji asi hodnotil? Proč?

Výhled do budoucna:

 • Jedna věc, kterou bych chtěl/a zlepšit na svém studiu v předmětu, je ...
 • Jedna věc, kterou bych chtěl/a zlepšit na svém výstupu z předmětu (kolekci, eseji, presentaci, softwaru, …), je ...
 • Co byste změnili, kdybyste měli možnost udělat tuto práci či procházet předmět znovu?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info