Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu 

Knihovny vždy zaujímaly a také v současnosti zaujímají důležité místo v životě člověka - pomáhají lidem uspokojovat informační potřeby, orientovat se v množství informací, jsou průvodci v celoživotním vzdělávání a osobnostním rozvoji. Knihovny jsou také prostorem prolínání vědění se světem literatury v kulturním kontextu. Náš obor zajišťuje vzdělávání budoucím moderním knihovníkům a informačním profesionálům se širokým odborným uplatněním.  

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Martin Krčál

Sledujeme trendy

Neustále sledujeme, co se děje u nás i v zahraničí v oblasti knihovnictví a literatury v kulturním kontextu. Své poznání a zkušenosti se snažíme přenášet do prostředí knihoven a dalších paměťových institucí prostřednictvím výzkumů, projektů a aplikačních aktivit. Hlavními tématy, která řešíme, jsou:

― služby knihoven a jejich design,

― procesy v knihovnách,

― vyhledávání informací,

― informační a knihovní systémy,

― technologie v knihovnách,

― informační vzdělávání,

― digitální kurátorství, 

― uchovávání kulturního dědictví, 

― literatura v kulturním kontextu,

― čtenářství,

― sociální inovace.

Experimentujeme

Trendy experimentálně aplikujeme v oborové praxi. Pomáhá nám v tom naše Knihovna Na Křižovatce,  což je experimentální pracoviště KISK FF MU a Knihovny Jiřího Mahena v Brně, které provozují naši studenti. Aplikujeme zde nové postupy a provazbou s některými vyučovanými předměty zkoušíme přenášet do praxe znalosti knihovnictví a literatury v kulturním kontextu získané ve výuce. V Knihovně Na Křižovatce používáme otevřený knihovní systém Koha, díky kterému se naši studenti učí pracovat se systémy, technologiemi a chápou jejich vazbu na principy knihovnické práce.

Připravujeme pro praxi

Naším cílem je vychovávat informační profesionály, kteří jsou uplatnitelní v praxi. Součástí studia jsou přednášky expertů, exkurze do knihoven a dalších paměťových institucí. Studenti se mohou realizovat v rámci terénních projektů, samozřejmostí je praxe v knihovnách, jejíž nabídku lze nalézt na http://jobbox.knihovna.cz.

 


VYBRANÉ PUBLIKACE A PŘEKLADY  


Projekty

― Sociální inovace v knihovnách — podporujeme knihovníky ve vytváření a rozvoji služeb, které zlepšují životy a svět

― NAKI: Nový fonograf — vychováváme novou generaci digitálních kurátorů

― Co nebylo v učebnici — Spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století — posilujeme  spolupráci učících knihovníků a pedagogů v rozvíjení informační, mediální a čtenářské gramotnosti  

― Čtenářův sympatický rádce a Bibliohelp — inovativní portály pro podporu čtenářství v ČR


Vybrané studentské projekty

― čtenářství.knihovna.cz — Knihy nekoušou

― Knihovny v nemocnicích — založení knihovny pro pacienty v Úrazové nemocnici Brno


Aktivity v odborné komunitě 

Členstvím v orgánech institucí, periodik a dalších platforem přispívají zaměstnanci KISK k transferu teoretických poznatků, výzkumů a trendů do oborové praxe, k poznání potřeb praxe a k posilování prestiže akademického pracoviště v oborové komunitě. KISK je zastoupen například v níže uvedených orgánech: 

― Ústřední knihovnická rada ČR (Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.), 

― Společnost Jiřího Mahena (doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.),

― vědecká rada časopisu Knihovna: knihovnická revue (Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.), 

― vydávání časopisu ProInflow,

― SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR), 

― Klub vysokoškolských knihovníků (PhDr. Martin Krčál), 

Sekce vzdělávání SKIP (PhDr. Martin Krčál), 

― Magnesia Litera (velká porota). 

Knihovny mohou stavět na své tisícileté tradici, ale měly by být schopny nabídnout také moderní služby spojené s online prostředím. Na KISKu se dlouhodobě snažíme tuto vizi naplňovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info