Každodennost v kyberprostoru: návod k přežití | CORE093

Kurz, který si klade za cíl nabídnout studentům teoretický i praktický základ, který jim umožní efektivně a smysluplně využívat moderní technologie pro běžné činnosti svého života a současně o technologiích kriticky přemýšlet.

Zapsat kurz v ISu

Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Patříte k těm studentům, kteří jsou obklopeni online aplikacemi, moderními technologiemi a různými jejich vychytávkami, ale potřebujete se v nich lépe orientovat, aby vám sloužily, ne abyste byli jejich sluhy vy? Nebo zatím moderní technologie většinou odmítáte, ale zajímá vás, jak je využít pro každodenní život i studium nebo práci? Pro obě kategorie studentů je určen tento kurz.
Předmět svým obsahem doplňuje studentské kurikulum 21. století o potřebný kompetenční rámec. Jeho cílem je nabídnout studentům teoretický i praktický základ, který jim umožní efektivně a smysluplně využívat moderní technologie pro běžné činnosti svého života a současně o technologiích kriticky přemýšlet.

Výstupy z učení aneb Co všechno budete po absolvování kurzu umět

 • Rozpoznat základní trendy, problémy a výzvy týkající se pohybu vysokoškoláka v kyberprostoru
 • Znát vhodné online nástroje pro různé oblasti svého života (nakupování, zábava, koníčky, cestování, zdraví, správa financí, kontakt se státní správou apod.)
 • Vybrat si v kyberprostoru konkrétní technologie a nástroje, které jsou užitečné pro osobní i profesní rozvoj a celoživotní učení - například vhodnou online platformu pro spravování četby a komunikaci o ní; pro sebekvantifikaci např. při pohybu v přírodě i běžném dni; vhodný kurz pro online studium a úspěšně ho studovat; nástroj pro tvorbu a správu poznámek nebo kalendáře; platformu pro online správu financí apod.
 • Orientovat se v oblasti online nástrojů pro osobní informační management
 • Navrhnout si vlastní osobní informační prostředí a efektivně ho řídit a rozvíjet

Garant obsahu

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Napsat e-mail

Bez popisku
Medailonek

Dr. Pavlína Mazáčová působí jako odborná asistentka na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU. Výzkumně i pedagogicky se věnuje gramotnostem a kompetencím v prostoru informační společnosti v perspektivě celoživotního učení. Profiluje se také v oblasti transdisciplinárních přesahů pedagogických a informačních věd se zaměřením na roli učícího knihovníka a společenství praxe knihovního a školního edukačního prostředí. Na daná témata publikuje jak výzkumné, tak metodické texty. Je členkou Ústřední knihovnické rady MK ČR a Meziresortní pracovní skupiny MK a MŠMT ČR.

Detaily kurzu

Osnova
   Témata, kterým se bude kurz věnovat:

 

 • Vzdělávání v kyberprostoru 
 • Národní knihovnické služby 
 • Automatizační nástroje života v kyberprostoru
 • Data, data, data: všichni o nich mluví. Co s nimi? 
 • Vzdělávání, využívání a výzkum v imerzivní virtuální realitě
 • Humanitní vědy a estetično v kyberprostoru 
 • Jak chránit své digitální životy před kybernetickými zločinci 
 • Gramotnosti v kyberprostoru 
 • Město, design a kyberprostor 
 • Ekosystém v kyberprostoru 

Témata budou přednášena zejména akademiky a experty z našeho pracoviště.

Výuka a hodnocení

Výukové metody

 • Přednášky, diskuse, dílčí samostatné úkoly.

Metody hodnocení

Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba:

 • mít alespoň 50% docházku do výuky (6x) NEBO při nižší docházce za každou neúčast povinně zpracovat odborný esej na téma konkrétní přednášky (1800 znaků)
 • vypracovat alespoň 50 % mikroúkolů navázaných na přednášky (6x)
 • zvládnout závěrečný test zahrnující otázky reflektující obsah jednotlivých přednášek (otázky budou studenti dostávat průběžně, vždy do 14 dnů po přednášce)
Bez popisku
Literatura
 • ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2016. 176 s. ISBN 978-80-265-0519-8.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2019. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
 • WHITTAKER, Steve; SIDNER, Candace. Email overload: exploring personal information management of email. Culture of the Internet, 1997, 277-295.
 • The conservative turnLionel Trilling, Whittaker Chambers, and the lessons of anti-communism. Edited by Michael Kimmage. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009. xiv, 419 p. ISBN 0674032586. info

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info