AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost | CORE100

Kurz se snaží poskytnout širší kontext a povědomí o vlivu a možných dopadech AI.

Zapsat kurz v ISu

Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Umělá inteligence je fenomén, který výrazně transformuje současnou společnost a jehož porozumění se stává nezbytným pro každého jednotlivce, ať už se s ní setkává v profesním, nebo ve svém osobním životě. Předmět "AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost" je zaměřen na prohloubení porozumění této transformaci.
Obsah předmětu se nezaměřuje na technické detaily umělé inteligence, nýbrž se snaží poskytnout širší kontext a povědomí o vlivu a možných dopadech AI. Studenti se budou aktivně zabývat různými AI nástroji, od ChatGPT a dalších jazykových modelů přes generativní AI nástroje, kopiloty a další. Studenti budou rozvíjet dovednosti, které jsou důležité pro efektivní a kritické použití těchto nástrojů. Přizvaní hosté budou přibližovat téma umělé inteligence z pohledu své praxe.

Výstupy z učení aneb Co všechno budete po absolvování kurzu umět

 • Rozumět klíčovým konceptům a terminologii související s AI
 • Znát a kriticky hodnotit reálné aplikace AI napříč světem studia, práce i osobního života, včetně jejich nezamýšlených důsledků
 • Chápat základní principy technologií využívaných pro implementaci AI
 • Prakticky používat generativní jazykové modely a vybrané aplikace založené na AI
 • Identifikovat etické a právní důsledky a výzvy spojené s AI
 • Zapojit do diskuzí o dopadu AI na společnost, možné hrozby a budoucnost práce
 • Hledat příležitosti využití AI pro zodpovědnou inovaci ve svých studijních a pracovních oborech

Garant obsahu

Mgr. Kateřina Švidrnochová

Napsat e-mail

Bez popisku
Medailonek garanta

Kateřina je designérkou vzdělávacích programů a odbornicí na digitální dovednosti. Pomocí vysoké znalosti nových technologií a designového myšlení zlepšuje týmům jejich interní systémy a pracovní procesy, otevírá nové přístupy k navrhování služeb a produktů. To vše s důrazem na zdravé mezilidské vztahy.

Kateřina má bohaté zkušenosti s vedením vzdělávacích a kulturních projektů v českých i mezinárodních týmech a prošla různými prostředími, včetně neziskového sektoru, vzdělávacích institucí, komerční sféry a univerzit.

Mezi její klienty patří např. T-mobile, REMAX, Wood & Company, Digiskills, Czech News Center, NROS, Svět neziskovek, Pacientský HUB, Akademie pacientských organizací, Česká spořitelna, NROS, Impact HUB, Síť pro rodinu, ARPOK, Hnutí Duha, město Jeseník a další.

Detaily kurzu

Osnova

 

Kurz bude rozdělen do 3 tématických bloků, sestávajících z celkem 10 přednášek a jednoho 6ti hodinového závěrečného workshopu.

 1. blok: Úvod do umělé inteligence
  • garanti: Petr Škyřík, Michal Černý
  • 3 přednášky
 2. blok: Praktické využití umělé inteligence
  • garantka: Kateřina Švidrnochová
  • 3 přednášky
 3. blok: Umělá inteligence a budoucnost
  • garanti: Roman Novotný, Natálie Káčová
  • 3 přednášky
 4. Závěrečná přednáška, která uzavře všechny 3 bloky do komplexního celku.
  • garanti: Roman Novotný, Kateřina Švidrnochová, Petr Škyřík

 

Bez popisku
Výuka a hodnocení

Výukové metody

 • V jednotlivých blocích se studenti potkají s pozvanými hosty z praxe, kteří budou hlouběji prozkoumávat probírané téma. Přednášky budou probíhat hybridní formou, preferujeme však prezenční účast.
 • Termíny a místo přednášek:
  • středa 18:00 - 19:30, učebna C11, KISK, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
 • Organizační informace a odkazy k připojení budou zaslány na začátku semestru přihlášeným studentům.
 • Závěrečné setkání bude probíhat fyzicky na KISKu. 
  • Termín závěrečného workshopu - sobota 16. 12. 2023
  • Studenti si budou moci vybrat ze 3 témat, na kterých budou pracovat pod lektorským vedením. Poběží tak 3 paralelní workshopy pro skupiny cca 25 studentů. K tématům workshopu se budou moci studenti hlásit měsíc před jeho termínem.

Metody hodnocení

 • Závěrečný test (min. 60 %)
 • Aktivní participace (studující se aktivně zapojí do diskuzí s vystupujícími)
 • Účast na závěrečném workshopu (sobota 16. 12. 2023, 10:00 - 16:00) nebo odevzdání projektu (prezentace, video, manuál, písemná práce dle volby studenta)
 • Krátké úkoly (studující odevzdají 3 úkoly, tématicky navazující na studijní bloky)
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info