Jak citovat? Kniha, kapitola, článek

Víte, jak se liší citace knihy a článku? Různé druhy zdrojů se mírně liší podobou citace, mohou se také lišit označením. Princip by měl ale zůstat stejný. Najdete zde naše „kdo, kdy, co, kde, případně v čem“? A co je zde navíc?

Upravit text Aktivity Prezentace Kvíz Chatbot: Kniha Chatbot: El. článek

Pokud se zrovna učíme citovat, je důležité pochopit princip citování. Co znamenají jednotlivé položky, čísla a písmenka? K čemu je dobré je uvádět? Čtení následujících příkladů tedy doporučujeme pojmout analyticky. Za druhé je potřeba přibližně vědět, jak mají jít údaje za sebou, a to v citační normě pro kterou jste se se třídou či školou rozhodli. Za třetí je důležité ovládnout citační manažer, abyste si ideálně nemuseli nic pamatovat zpaměti ani otrocky vypisovat. Jednou můžete pracovat s citacemi často a jejich ruční vytváření by vám vzalo opravdu hodně energie. Nicméně je důležité umět poznat správně sestavenou citaci.  

Následující příklady jsou uvedeny v normě ČSN ISO 690, na konci v APA 6th edition. Uvádíme zde vždy podobu citace v seznamu literatury a její rozbor, podobu citace v textu, a také můžete nahlédnout do námi vytvořené citace v citačním manažeru a podívat se na jednotlivé položky. 

Kniha 

Daniel Prokop – Slepé skvrny 

Citační manažer: 

Citace v seznamu literatury: 

  • PROKOP, Daniel, 2020. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Druhé, rozšířené vydání. Brno: Host. ISBN 978-80-275-0308-7. 

Rozbor: 

  • KDO: PROKOP, Daniel, KDY: 2020. CO: Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. VYDÁNÍ: Druhé, rozšířené vydání. KDE: Brno: KDE: Host. V ČEM: ISBN 978-80-275-0308-7. 
  • KDO: PŘÍJMENÍ, Jméno, KDY: Rok vydání. CO: Název: Podnázev. VYDÁNÍ: Pořadí vydání. KDE: Místo vydání: KDE: Nakladatelství. V ČEM: ISBN. 

Komentář: 

  • Jméno autora uvádíme vždy, když jej známe. Rok nám pomáhá seřazovat a hledat díla. Kromě názvu může mít kniha také podnázev za dvojtečkou. Vydání uvádíme proto, že jedna kniha může vyjít několikrát. V citaci vydání označujeme proto, že mohlo dojít k úpravám. Čtenáře se tedy snažíme navést na tu správnou verzi. Kniha také za své existence může vyjít na různých místech. Abychom označili správnou verzi, uvádíme město a nakladatelství. Knihu typicky poznáte podle ISBN (International Standard Book Number). Pokud zadáte číslo do citačního manažeru, s trochu štěstí se citace vygeneruje automaticky. 😊 

Část knihy 

David Nicol – Resituating feedback from the reactive to the proactive 

Můžete také narazit na knihu, která má ISBN, ale více autorů. V tom případě je potřeba citovat přesně tu část knihy a přesně toho konkrétního autora. Kapitola v knize pak vypadá jako citace v citaci. 

Citační manažer: 

Citace v seznamu literatury: 

  • NICOL, David, 2013. Resituating feedback from the reactive to the proactive. BOUD, David a Elisabeth MOLLOY. Feedback in higher and professional education: understanding it and doing it well. 1. New York: Routledge, s. 16. ISBN 9780203074336. 

Rozbor: 

  • KDO: NICOL, David, KDY: 2013. CO: Resituating feedback from the reactive to the proactive. (KAPITOLA) KDO: BOUD, David a Elisabeth MOLLOY. CO: Feedback in higher and professional education: understanding it and doing it well. VYDÁNÍ: 1. KDE: New York: KDE: Routledge, KDE: s. 16. V ČEM: ISBN 9780203074336. (KNIHA) 

Komentář

  • Při popisování kapitoly: Uvedeme jméno autora kapitoly. Uvedeme rok vydání. Uvedeme název kapitoly. Při popisování knihy, v níž se kapitola nachází: Uvedeme autora či autory. Uvedeme název knihy, případně podnázev. Uvedeme vydání (pouze první vydání je nepovinný údaj). Uvedeme město, nakladatelství a také stranu, na které kapitola začíná. Uvedeme ISBN. 

Článek 

Michal Černý – Od entropie k dynamické komplexitě: k jednomu pojmovému posunu v infosféře 

Citační manažer: 

Citace v seznamu literatury: 

Rozbor: 

Komentář: 

  • U článku z časopisu uvádíme pochopitelně jméno autora, rok vydání článku a název článku. Dále uvádíme název časopisu. Časové údaje upřesňujeme ročníkem a číslem časopisu v daném roce. Můžeme uvést, kdy jsme článek citovali. To je důležité pro média, která jsou editovatelná. To jsou tedy spíše webovky, než článek v odborném časopise. Uvádíme identifikační číslo článku DOI, pokud je dostupné. DOI nám pomůže automaticky vygenerovat citaci. 😊 Můžeme uvést také číslo časopisu tzv. ISSN. Nakonec uvedeme odkaz, ze kterého je článek dostupný. 

DOI – cílem DOI je právě usnadnit dohledání a přístup k článkům. Pokud článek má DOI, má také vygenerovanou adresu. Zkuste to: https://doi.org/10.5817/ProIn2020-1-4 . Citace tedy může vypadat i jednodušeji takto: 

ČERNÝ, Michal, 2020. Od entropie k dynamické komplexitě: k jednomu pojmovému posunu v infosféře. ProInflow [online]. 12(1), 61-78 [cit. 2020-07-31]. DOI: https://doi.org/10.5817/ProIn2020-1-4  

Pokud jste si nevybrali ČSN ISO 690, ale APA 6th edition, prohlédněte si varianty citací: 

APA 6th edition 

Prokop, D. (2020). Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti (Druhé, rozšířené vydání). Brno: Host. 

Nicol, D. (2013). Resituating feedback from the reactive to the proactive. In D. Boud & E. Molloy, Feedback in higher and professional education: understanding it and doing it well (1st ed., p. 16). New York: Routledge. 

Černý, M. (2020). Od entropie k dynamické komplexitě: k jednomu pojmovému posunu v infosféře [Online]. Proinflow, 12(1), 61-78. https://doi.org/10.5817/ProIn2020-1-4 

Mgr. Hana Tulinská

odborná pracovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info