Citační styly

Při psaní textu si nevystačíme se seznamem použité literatury na jejím konci. Odkazovat je potřeba v samotném textu tam, kde jsme myšlenku jiného autora uvedli. Způsob, jakým drží pohromadě citační odkaz v textu a citace v seznamu literatury, se nazývá citační styl. Jak na něj?

Upravit text Aktivity Prezentace Kvíz

Nejprve si připomeňme, jak to běžně vypadá. Píšeme seminárku nebo článek a parafrázujeme myšlenku nějakého autora. Následně musíme udělat dvě věci. Za prvé označit parafrázovanou část v textu a za druhé uvést plnou citaci v seznamu literatury na konci textu. 

Příklad odkázání v textu: 

Personal Learning Environment (osobní vzdělávací prostředí) můžeme chápat jako technologie, nástroje webu 2.0 a sociálních médií, které člověku zprostředkovávají podporu v řízení vlastního učení (Haworth, 2016). 

…a k tomu v seznamu literatury: 

HAWORTH, Ryan, 2016. Personal Learning Environments: A Solution for Self-Directed Learners. TechTrends [online]. 60(4), 359-364 [cit. 2017-01-15]. DOI: 10.1007/s11528-016-0074-z. ISSN 87563894. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11528-016-0074-z 

Autor, datum 

Styl odkázání, který vidíte výše, pojmenováváme jako autor, datum. Do textu uvedeme v závorce autora a rok (Autor, rok). V seznamu literatury jej pak hledáme podle abecedního řazení dle příjmení. 

Číslování 

Další možností je číslování. To znamená, že v textu místo závorky uvedeme číslo. V ideálním případě lze na číslo kliknout. Kliknutí nás přenese na patřičné místo v seznamu literatury. Ten není řazen abecedně, ale dle pořadí použití zdroje. 

Příklad odkázání v textu: 

Personal Learning Environment (osobní vzdělávací prostředí) můžeme chápat jako technologie, nástroje webu 2.0 a sociálních médií, které člověku zprostředkovávají podporu v řízení vlastního učení (4, s. 22).

…a k tomu v seznamu literatury:

4. HAWORTH, Ryan, 2016. Personal Learning Environments: A Solution for Self-Directed Learners. TechTrends [online]. 60(4), 359-364 [cit. 2017-01-15]. DOI: 10.1007/s11528-016-0074-z. ISSN 87563894. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11528-016-0074-z

 

Poznámka pod čarou  

Do třetice jsou to poznámky pod čarou. To znamená, že v textu uvedete číslo v podobě horního indexu. Toto číslo nyní odkazuje na dvě místa. Za prvé, do poznámky pod čarou, kde uvedete takzvaný zkrácený zápis citace – autora, rok vydání a název díla. Do seznamu literatury na konci textu pak uvedete plnou citaci, jak je zvykem dle dané normy. 

Příklad odkázání v textu: 

Personal Learning Environment (osobní vzdělávací prostředí) můžeme chápat jako technologie, nástroje webu 2.0 a sociálních médií, které člověku zprostředkovávají podporu v řízení vlastního učení 4

...v poznámkách pod čarou:

4 HAWORTH, Ryan, 2016. Personal Learning Environments: A Solution for Self-Directed Learners. S. 22.

…a k tomu v abecedním  seznamu literatury: 

HAWORTH, Ryan, 2016. Personal Learning Environments: A Solution for Self-Directed Learners. TechTrends [online]. 60(4), 359-364 [cit. 2017-01-15]. DOI: 10.1007/s11528-016-0074-z. ISSN 87563894. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11528-016-0074-z 

Použití stylů 

Tyto styly není možné využít u všech citačních norem. Norma, u které je možné s jistotou vybírat ze všech tří, je ČSN ISO 690. Jiné normy jsou typicky spojeny jen s jedním ze stylů.  

Pokud vybíráte, jaký styl odkázání zvolit, můžete se rozhodnout podle čtenáře. Styl autor datum se hůř čte, ale hned víte, čí myšlenky jsou. U číslování je to přesně naopak. V textu vás ruší jen číslo, ale původní zdroje máte až daleko (v seznamu literatury na konci textu). Pokud se rozhodnete použít poznámky pod čarou, mohou výrazně zasáhnout do stránky, když jich bude větší množství. 

Mgr. Hana Tulinská

odborná pracovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info