Duševní vlastnictví

Citování je způsob, jak ocenit autora myšlenky či zpracovaných informací například v článku, blog postu nebo knize. O výsledcích lidského myšlení a tvořivosti hovoříme jako o duševním vlastnictví, a to je chráněno autorským zákonem. Jak a proč ho dodržovat?  

Upravit text Aktivity Prezentace Kvíz Podcast

Férovost 

Píšeme seminární práci či článek, ke kterému jsme načetli články a knihy jiných autorů. Jejich práce, do které vložili čas, energii a tak říkajíc „kus sebe“ v podobě originálního autorského vkladu, nás inspirovala natolik, že se promítne do naší vlastní práce. V kontextu duševního vlastnictví neoceníme práci autora tak, že si koupíme knihu. Práci autora oceníme tím, že jej řádně uvedeme a odkážeme na něj čtenáře našeho vlastního textu.  

Příklad odkázání v textu na autora, který mi pomohl vymezit osobní vzdělávací prostředí: 

Personal Learning Environment (osobní vzdělávací prostředí) můžeme chápat jako technologie, nástroje webu 2.0 a sociálních médií, které člověku zprostředkovávají podporu v řízení vlastního učení (Haworth, 2016). 

V seznamu literatury: 

HAWORTH, Ryan, 2016. Personal Learning Environments: A Solution for Self-Directed Learners. TechTrends [online]. 60(4), 359-364 [cit. 2017-01-15]. DOI: 10.1007/s11528-016-0074-z. ISSN 87563894. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11528-016-0074-z 

Podobně se mají chovat ostatní i k našim výtvorům a vzniká tak princip vzájemného férového přístupu. Pokud to některá strana poruší, je na místě ohradit se a prověřit tzv. plagiátorství. 

Význam výzkumníka 

Citování může mít pro autora také další význam. Pokud jde o citování článku či knihy akademika, který působí například na univerzitě, citování je pro něj významné z hlediska profesního růstu a důvěryhodnosti. Citace jinými autory se totiž počítá – skutečně každý jeden kousek. Orientační počet citací autora najdete například na Google Scholar, pokud mají autoři založený profil.

Bez popisku

Profil autorky textu na Google Scholar. Zdroj: Google Scholar - Hana Tulinská. Autor screenshotu: KISK.

Návštěvnost webů 

Pokud se nejedná o texty akademiků v časopisech nebo knihy, ale například o webové stránky, odkázáním na původní zdroj umožníme navštívení webové stránky. To se může projevit ve statistikách návštěvnosti a čtenosti. To znamená, že jako autor za prvé víte, že vaši práci lidé čtou. Za druhé, pokud platforma pracuje s nějakými algoritmy, může větší čtenost znamenat větší míru doporučování čtenářům platformy.  Za třetí, pokud je na blogu či webových stránkách nějaký monetarizační systém, znamená to finanční dopad. Přispěvatelé na webových stránkách mohou těžit například z reklamy.   

Bez popisku

Statistika návštěvnosti profilu autory na publikační platformě Medium. Zdroj: Medium - Stats Hana Tulinská. Autor screenshotu: KISK.

Komunikace v odborné komunitě a sdílení 

V neposlední řadě má citování a odkazování význam v odborné komunitě. Velkou součástí tvůrčí práce je hledání informačních zdrojů. Když ve svých pracích autoři odkazují, pomáhají nám dostat se k jiným zdrojům a autorům. Pokud vás někdo bude citovat, dozvíte se to – prostě se vygooglíte nebo vám pomůže založený Google Scholar profil, který tyto informace sbírá. 

Mgr. Hana Tulinská

odborná pracovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info