Digitalizované kulturní dědictví:
potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí
(nejen) v knihovnách

Seznam zdrojů použitých v e-kurzu

Vzdělávání ve 21. století přináší s technologickým pokrokem mnoho nových příležitostí a výzev. Tyto příležitosti mohou dobře korespondovat s tím, jak se rozvíjejí všechny obory lidské činnosti. V oblasti knihovnictví a šířeji pojaté kultury může být velkým a funkčním inspiračním zdrojem s jasným edukačním potenciálem kulturní dědictví, které je shromážděno a uloženo v digitálních úložištích, digitálních knihovnách a dalších platformách k tomuto určených.

E-kurz vznikl s ideou jednak prezentovat tendence, směry a projekty využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání, jednak nabídnout frekventantům e-kurzu příležitost prakticky si vyzkoušet vytvoření návrhu jednoduchého digitálního vzdělávacího objektu pro konkrétní cílovou skupinu edukace. E-kurz tedy nabízí dva typy výstupů z učení. Prvním je to, že učící knihovníci, učitelé a další vzdělavatelé, ale například i vysokoškolští studenti získají teoretický vhled do toho, jak lze digitalizované kulturní dědictví proměnit ve funkční a moderní školní edukační vzdělávací zdroj pro žáky 21. století i pro zájemce o neformální celoživotní vzdělávání a učení. Druhý plánovaný typ výstupu z učení leží v aplikační perspektivě, tedy že si frekventanti mohou prakticky vyzkoušet tvorbu jednoduchého vzdělávacího materiálu, který digitalizované kulturní dědictví využívá. V tomto e-kurzu je k praktické interakci s digitalizovaným kulturním dědictvím nabídnuta aplikace Twine.

Učební obsah e-kurzu nabízí frekventantům odpovědi na otázky typu:

  • Jakou příležitostí je digitalizované kulturní dědictví pro vzdělávání?
  • Jak práce s digitalizovaným kulturním dědictvím ve školní praxi rozvíjí gramotnostní a kompetenční potenciál žáků?
  • Které digitální platformy nabízejí digitalizované dokumenty k edukačnímu využití jak otevřené (vzdělávací) zdroje?
  • Které projekty a aplikace využívající digitalizované kulturní dědictví ve vzdělávání existují a v praxi jsou využívány?
  • Jak je vhodné postupovat při tvorbě digitálního vzdělávacího objektu (zdroje)?
  • Jaké vlastnosti má mít digitální vzdělávací objekt, využívající digitalizované kulturní dědictví, aby splňoval požadavky na moderní edukační nástroj pro 21. století?
  • Jak funguje aplikace Twine jako nástroj pro tvorbu digitálních vzdělávacích objektů? 

Celkový minimální čas strávený průchodem e-kurzu je 6 hodin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info