Transition Design · Konference


Konference Transition – Design – Education byla zaměřena na tranzitivní design. Ten se soustředí na komplexní globální problémy, jako jsou klimatická změna, migrace a sociální nerovnosti. Proběhla 6. a 7. května 2022 v Praze.

První den byl věnován příspěvkům a formálním i neformálním diskuzím. Druhý den následovaly praktické workshopy. O své zkušenosti se podělili hosté a hostky z univerzit, výzkumných organizací a designových agentur z České republiky, Norska, Velké Británie i USA.​

Řečníci

Terry Irwin

Je ředitelkou Transition Design Institute na Carnegie Mellon University. Společně s Gideonem Kossoffem a Cameronem Tonkinwise vyvinula novou oblast studia, praxe a výzkumu designu Transition Design. V roce 2014 jej začlenila do učebních osnov na School of Design.

Dan Lockton

V současnosti působí jako odborný asistent ve skupině Future Everyday na Department of Industrial Design TU Eindhoven a zaměřuje se na budoucnost klimatu a metody výzkumu designu. Vede také studio Imaginaries Lab, zabývající se research-through-design.

Alma Leora Culén

Působí jako profesorka na Katedře informatiky na norské University of Oslo, kde také vyučuje. V rámci jejího výzkumu se zaměřuje na interakční design, transition design a na komplexní propojení digitálních technologií, každodenního života a udržitelného životního stylu.

Amela Karahasanovic

Je vedoucí výzkumnicí v SINTEF a docentkou na Katedře informatiky Univerzity of Oslo. Specializuje se na interakci člověka s počítačem, inovace a transition design. Má bohaté zkušenosti z výzkumných projektů a je autorkou více než 70 recenzovaných akademických publikací.

Kate Milosavljevic

Antropoložka pracující na pomezí STS, celoživotního vzdělávání a udržitelnosti. Její předešlé výzkumné aktivity se týkaly průmyslových včelařů a člověkem utvářené krajiny, antropocénu a technologií zaměřených na budoucnost péče. Působí jako docentka na OsloMet.

Nick Stevens

Působí jako designér již více než 20 let. Pracuje a vyučuje v oblasti produktového a interakčního designu. V rámci PhD výzkumu na University of Oslo zkoumá navrhování a výrobu udržitelnějších a lokálních fyzicko-digitálních objektů zaměřených na zvýšení občanské angažovanosti.

Klára Peloušková

Metodička a přednášející z Katedry designu a Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Tam také pokračuje v PhD studiu. Zabývá se současnou teorií a metodologií designu s důrazem na politiku udržitelnosti a civilizační transformaci.

Tereza Navarová

Designérka a výzkumnice ze studia House of Řezáč. Zkušenosti ze soukromého sektoru přenáší do veřejné správy i neziskových a občanských organizací. Věří v design jako nástroj pozitivní sociálně-ekologické změny.

Matěj Malecha

Designér, který má rád kritický pohled na designérskou praxi a podnikání obecně. Je ovlivněný studiem filozofie techniky na Karlově univerzitě, kde absolvoval obor Studia nových médií. Působí jako designér v agentuře Pábení.

Program

V pátek byl program rozdělen do tří panelů a diskuze, v sobotu proběhly workshopy. Nechybělo ani občerstvení a místo na odpočinek. Celý program se uskutečnil v anglickém jazyce a uskutečnil se v prostoru39 na adrese Řehořova 33/39, 130 00 Praha 3-Žižkov.

pátek, 6. května

 

09.00-10.00

Registrace

10.00-10.10

Zahájení konference

Transition Design, Politics and Radical Design Theory
10.10-12.00

 

Dan Lockton
Design and Imagination in Climate Futuring

 

Terry Irwin
Transition Design: Design for Systems-Level Change
Tento příspěvek bude přednesen online.

 

Klára Peloušková
Designing a Transition: On the Political Multivalence of Change

 

obědová pauza

Transition Design and Education
12.50-14.30

Transition Design in Practice
15.00-16.50

 

Matěj Malecha
Barriers to Designing a Meaningful Change on Commercial Projects

 

Amela Karahasanovic
Technology for a Better Society

 

Tereza Navarová
Connecting Design and the Fight Against Climate Change: Klimavize Case Study

 

Ukončení konference, pozvánka na workshopy následující další den

sobota, 7. května

 

09.00-12.00

Exploring Differences between Traditional versus Transition Design Postures

During the workshop, the participants will use role playing in order to articulate the differences between a Transition Design approach to a task and a user centered approach which they might be more familiar with. As they will be considering and uncovering these differences themselves, the results are intended to be relevant and relatable. This process and subsequent reflection also helps to give participants an insight into their own mindset, another significant aspect of the Transition Design framework.

Workshop will be led by Alma Leora Culén and Nick Stevens.

09.00-12.00

Exploring Imaginaries and Metaphors for Climate Futures

In this workshop we'll try out some practical methods for exploring how we imagine our own lives in the future, in an age of societal transitions and climate crisis, building on work from projects including IMAGINE and Playing With The Trouble.

Workshop will be led by Dan Lockton.

12.00-12.30

Společné zakončení a reflexe


Tato webová stránka byla vytvořena z finančního příspěvku Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info