Transition Design · O projektu


Projekt Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education vznikl na bázi dlouhodobé spolupráce mezi Katedrou informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě a Ústavem informatiky na Univerzitě v Oslu. Po čtyřleté pauze od posledního společného projektu zaměřeného na vzdělávání v oblasti designu služeb obě partnerské instituce začaly spolupracovat opět na nových přístupech vzdělávání. Tentokrát ale zaměřených na Transition Design.

Transition Design je novým designovým přístupem začleňujícím do své teorie a praxe poznatky z designu služeb nebo designu pro sociální inovace, které se snaží obohatit o dlouhodobější perspektivu a designérskou reflexivitu. Podle jedné ze zakladatelek konceptu Terry Irwin totiž žijeme v tzv. “časech přechodu”, kdy dnes, tváří v tvář klimatickým změnám, chudobě, devastaci planety nebo stárnutí obyvatelstva musíme přicházet s novými řešeními nesvázanými ideologií a diskurzivitou stávajících socio-ekonomických systémů.

V rámci projektu tak v letech 2020-2022 vzniklo několik výstupů, jejichž prostřednictvím mohou být nové způsoby designování předány studentkám a studentům českých a norských vysokých škol:

  • Teoretický kurz Service Design Workshop na straně Masarykovy univerzity a kurzy Research through Design a Transition Design na Univerzitě v Oslu,
  • na základě těchto kurzů sledujících rámec Transition Design (vize, teorie změny, mindset a postoj designérky a nové způsoby designování) pak vznikla metodická publikace zaměřená na teoretickou i praktickou výuku této nové perspektivy,
  • v Praze byla v červnu 2022 uspořádána mezinárodní konference v Praze za účasti předních osobností Transition Designu Terry Irwin a Dana Locktona,
  • byl vytvořen set karet zaměřený na metody tranzitivního designu,
  • a bylo publikováno několik odborných článků.

„Design is the process of deciding on and then realizing preferred futures.“

Cameron Tonkinwise

 


Tato webová stránka byla vytvořena z finančního příspěvku Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info