93/
Webová analytika

Ověřte si, že váš web funguje, jak má.

Web máte spuštěný? Pusťte se do sběru dat o uživatelích a vyhodnoťte je pomocí nástrojů webové analytiky. Uděláte si jasno v tom, jestli se lidé na webu chovají podle vašich očekávání a zda nenaráží na nějaký problém.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: týden a více

Lidé: 1 výzkumnice

Nástroje: zdrojová data, nástroj pro analýzu dat (Excel, Google Analytics, Open Refine)


 

Postup

   1. Ujasněte si, co chcete o svém webu zjistit.
    • Nejprve se zaměřte na ty nejdůležitější aspekty – chovají se návštěvníci na webu tak, jak vy chcete?
    • Dále zjišťujte, jaká je celková návštěvnost webu, z jakých stránek se na něj lidé dostávají, jak dlouho tráví na jednotlivých stránkách nebo z jakých zařízení se přihlašují.
   2. Zvolte si nástroj pro analýzu (typicky Google Analytics) a nastavte sledování návštěvnosti přímo v kódu stránek.
   3. Po uplynutí alespoň několika týdnů vyhodnoťte získaná data – odpovídá současný stav vašim požadavkům?
   4. Reagujte na výsledky analýzy.
    • Pokud např. zjistíte, že většina uživatelů přichází na web z mobilního zařízení a váš web není responzivní, je nutné navrhnout verze pro různá rozlišení.
    • Jestli jste neodhalili žádné vážné nedostatky, zamyslete se nad tím, jak nasbíraná data využít pro ještě lepší design.
   5. Data sbírejte dál, abyste mohli sledovat a porovnávat chování uživatelů v delších časových úsecích.

Tipy

Webová analytika ve skutečnosti zahrnuje celou řadu technik a přístupů. Mezi 100 metodami najdete např. podrobnější návod na analýzu návštěvnosti nebo klíčových slov.


Pokud chcete váš web prověřit opravdu pečlivě, doplňte výstupy z webové analytiky např. evaluačními dotazníky pro uživatele, heuristickou analýzou nebo na web nasaďte eye tracking.


Pokud si nejste jisti, jak data správně vyhodnotit nebo jak podle nich web co nejlépe optimalizovat, obraťte se na odborníky, kteří se webovou analytikou a webdesignem přímo zabývají.

Příklady a inspirace

Arslan Sheikh využil kombinace webové analytiky a dotazníků pro evaluaci použitelnosti webové stránky knihovny COMSATS Institute of Information Technology. Pomocí dat z Google Analytics zjistil např. to, že webové stránky knihovny hojně navštěvují lidé z 13 různých zemí.


Potenciál webové analytiky pro UX design přibližuje Vernon Joyce v článku pro UX Collective. Vysvětluje, jaké metriky o uživatelích lze sledovat, jak monitorovat uživatelské interakce nebo znázorňovat průchod uživatele webovou stránkou (tzv. user flow).


Více informací

 • Kaushik, A. (2011). Webová analytika 2.0: kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Computer Press.
 • Palomino, F., Paz, F., Moquillaza, A. (2021). Web Analytics for User Experience: A Systematic Literature Review. In M. M. Soares, E. Rosenzweig, & A. Marcus. (Eds.), Design, User Experience, and Usability: UX Research and Design. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, 12779. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78221-4_21
 • Stuart, D. (2014). Web metrics for library and information professionals. Facet Publishing.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info