28/
Analýza návštěvnosti

Sledujte, kdo navštěvuje váš web.

Chcete vědět, kdo chodí na váš web a jak se tam chová? Na jaké problémy naráží, kdy odchází a zda se vrací? Tyto důležité údaje o uživatelích a o průchodech vaším webem vám poskytne analýza návštěvnosti.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 1 výzkumník

Nástroje: data pro analýzu, nástroj na analýzu dat (Excel, Google Analytics, Open Refine)


 

Postup

   1. Sepište si otázky, na které si chcete odpovědět, např.:
    • Kdo jsou naši uživatelé?
    • Kolik objednávek vytvoří průměrně za měsíc?
    • Odkud uživatelé přicházejí?
    • Liší se svým chováním uživatelé, kteří přichází přímo na web, a ti, kteří přichází z vyhledávačů?
    • Liší se nějak uživatelé, kteří prohlížejí web na mobilu, a ti, co přistupují z počítače?
   2. Zvolte si nástroj pro analýzu (typicky Google Analytics) a nastavte sledování návštěvnosti přímo v kódu stránek.
   3. Na základě získaných dat segmentujte uživatele – definujte skupiny návštěvníků podle toho, odkud přichází (vyhledávání, odkazující stránky, kampaně), jaké zařízení používají, zda jsou na webu poprvé nebo se vrací opakovaně apod.
    • Vyhodnocovat chování uživatelů ze souhrnných údajů se obecně nedoporučuje, vždy se snažte detekovat specifické skupiny uživatelů a ty následně sledovat zvlášť.
   4. Kontrolujte průběžně reporty, srovnávejte časové úseky (v řádu týdnů, měsíců) mezi sebou a hledejte odpovědi na vaše otázky.
    • Pro složitější vyhodnocení využijte ještě samostatný nástroj pro analýzu dat.
   5. Lépe porozumíte tomu, jací lidé váš web navštěvují, odkud přišli a jak se na webu chovají.

Tipy

Analýza návštěvnosti v sobě ve skutečnosti zahrnuje celou řadu metod a témat. Chcete-li do ní proniknout hlouběji, zkuste si projít online kurz nebo příručku na téma webové analytiky.


Začněte s jednoduchými otázkami a poté pokračujte se složitějšími.


Analýzou návštěvnosti odhalíte chování lidí. Vysvětlit vám jej pomohou jiné metody, například uživatelské testování.

Příklady a inspirace

Agentura Dewsign popsala, jak optimalizovala web interiérového designéra Toma Raffielda předtím, než vystoupil v pořadu s očekávanou sledovaností kolem 2,6 milionu diváků. Prioritní bylo zátěžové testování serveru a monitoring návštěvnosti webu během a po vysílání pořadu. Web obstál navýšení návštěvníků o 2061 % a přítomnost více jak pěti tisíc aktivních uživatelů v nejvytíženější moment.


Na potenciál webové analytiky pro UX design poukazuje Vernon Joyce v článku pro UX Collective. Detailně přibližuje metriky, které lze o uživatelích sledovat (např. demografické údaje, typ používaného zařízení, čas strávený na stránce). Zabývá se také monitoringem unikátních interakcí uživatele (např. registrace, vyplnění dotazníku, stažení dokumentu) nebo znázorněním průchodu uživatele webovou stránkou (tzv. user flow).


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info