78/
Uživatelské testování

Dolaďte váš návrh k dokonalosti.

Zadejte lidem úkol, který mají vykonat za použití vašeho produktu nebo služby, a sledujte, jak se s ním poperou. Odhalíte, jak lidé s vaším návrhem pracují, na jaké problémy naráží a co ještě musíte zlepšit, abyste odladili i ty poslední mouchy.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více na přípravu, 15 až 60 minut na testování

Lidé: 1 výzkumník, 5 a více participantek

Nástroje: zařízení na testování a pro záznam, zápisník, případně online nástroj na testování (Optimal Workshop, User Zoom, Usability Hub)


 

Postup

   1. V plánovací fázi si definujte cíl testování a podle něj připravte scénář pro testování – sled úkolů, co bude participant provádět na vaší stránce nebo v aplikaci.
    • Úkoly zasaďte do určitého kontextu (např. nastínění konkrétní situace nebo příběhu), aby se participantům pracovalo přirozeněji.
   2. Zvolte moderátora, který povede test, a vhodné prostředí (např. laboratoř pro přesnější měření nebo místo, kde by uživatel s vaším produktem či službou přirozeně přišel do styku).
   3. Vyberte účastníky testování – zástupce cílové skupiny vaší služby nebo produktu.
    • Zároveň dejte pozor, aby nešlo (alespoň ne ve všech případech) o profesionální a zkušené uživatele služby.
   4. Nechte moderátora uvést participanty do testování a zadat úkoly.
    • K dispozici můžete mít pomocníky např. na záznam průběhu testování.
    • Lidí v místnosti by ale nemělo být moc, aby se participant neměl pocit, že stojí proti přesile.
   5. Na konci proveďte tzv. debrief – rozhovory o testování s participanty i s pozorovateli.
   6. Analyzujte data a určete:
    • úkoly, které účastníkům činily největší potíže,
    • příčiny jejich potíží,
    • prioritní oblasti, které je třeba zlepšit.
   7. Vrhněte se do potřebných úprav a vylepšený prototyp ideálně znovu prověřte přímo s uživateli.

Tipy

Často se uvádí, že pro uživatelské testování je zapotřebí pěti účastníků. O konečném počtu se ale rozhodujte vždy podle kontextu a vaší potřeby.


Dejte pozor, abyste při zadávání úkolů nepoužívali návodné otázky nebo výrazy. Stejně tak odolejte pokušení napovídat a pomáhat participantovi v průběhu plnění úkolu, a to i v případě, že se sám zeptá, jak dál postupovat.


Průběh testování můžete zaznamenávat na kameru. Snímat můžete také obrazovku, pohyb myší nebo pohyb očí pomocí eye trackingu.

Příklady a inspirace

Na Texas Tech University testovali implementaci discovery systému Primo se studenty a studentkami. Připravili pro ně sedm úkolů, např. vyhledání databáze, full-textového článku nebo online knihy, kterou lze číst na dálku. Identifikovali hlavní problémy týkající se použitelnosti (špatně viditelné položky, matoucí či zavádějící funkce vyhledávání) a navrhli kroky ke zlepšení.


Marek Malík ve své závěrečné práci využil uživatelské testování při návrhu prototypu webu Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU. Testováním zjistil, jak je webová stránka pro návštěvníky srozumitelná a jak se na ní orientují. Těmito kvalitativními vhledy si mimo jiné doplnil nasbíraná data kvantitativního charakteru o návštěvnosti webu a chování uživatelů na webu.


Francine Lee otestovala ukládání fotek na Dropboxu pomocí tzv. guerilla usability testu – náhodné kolemjdoucí požádala, aby do cloudového úložiště nahráli fotografii, zobrazili si ji a pak ji sdíleli. Na základě podnětů z testování sestavila vlastní návrh zlepšení, který počítá např. s možností zvětšit si náhled fotografií pomocí jednoduchého kliknutí.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info