O 100 metodách

Metody na této stránce jsou rozděleny podle designového procesu dvojitého diamantu. Jsou ovšem obohacené o metody odpovědného designu, který čerpá z různých designových přístupů a pobízí designéry a designérky k hlubší reflexi vlastní práce i jejich dopadů

Bez popisku

Tým

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Garantka projektu, mentoring

Sběratelka výzkumných a designových metod. Garantka programu Design informačních služeb na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK).

Mgr. Josef Kocurek

e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Koordinátor, editor a autor textů

Josef je designer služeb a UX výzkumník na volné noze – se zaměřením na neziskové, veřejné a kulturní projekty. 


 

Autorka textů

Studentka KISKu a sociologie. Na designovém procesu ji nejvíce baví výzkumná část a s ní spjaté metodologické záludnosti.

Mgr. Roman Sellner Novotný

e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Autor textů

Roman učí na KISKu předměty spojené tematicky hlavně s Transition Designem. Spolu s Laďkou garantuje magisterskou designovou profilaci a v rámci svého doktorátu se zabývá urbanismem, architekturou a ne-lidskými aktéry v designu.


 

Administrace webu

Studentka KISKu. Baví ji organizování a vyžívá se v rutinních činnostech. Proto ji bylo svěřeno, aby spravovala tento web.

Webová grafika

Matěj navrhl a vytvořil grafiku většiny knih, které na KISKu vydáváme.


Na projektu se dále podíleli: Marie Ondrášková & Petr Kalíšek – texty původních 100 metod, Anna Francová – kontrola textů, Gabriela Lichá – psaní metod. Děkujeme! 


 

Načítám...

Na webu střídáme generické maskulinum a femininum, abychom zdůraznili rovnost a inkluzi všech lidí bez ohledu na jejich pohlaví.

Redesign portálu 100 metod byl financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022 – 2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info