92/
Eye tracking

Dívejte se očima uživatelů.

Potřebujete detailnější informace o tom, čeho si uživatelé na stránce všímají a co naopak přehlíží? S eye trackingem – kamerou na snímání pohybu očí – vám neunikne ani jedno mrknutí oka. Prověříte viditelnost podstatných prvků nebo i to, že web uživatele intuitivně navádí tam, kam má.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 týden a více

Lidé: 1 výzkumnice, 30 a více participantů podle složitosti procedury

Nástroje: webkamera nebo eye-tracker, videokamera


 

Postup

   1. Určete, co přesně budete testovat (např. umístění loga či navigace, rozložení textu na stránce apod.).
   2. Vyberte participanty, ideálně zástupce cílové skupiny.
   3. Připravte prostředí, techniku a software pro testování.
    • Eye tracking vyžaduje laboratorní podmínky – zkontrolujte světlo, umístění a stabilitu participantovy židle, odstraňte předměty, co by mohly rozptylovat.
   4. Před každým testem:
    • vysvětlete participantovi pravidla a průběh testování,
    • objasněte specifika eye trackingového experimentu (např. to, že je nutné, aby participant příliš nehýbal hlavou),
    • měřící zařízení zkalibrujte – ujistěte se, že pohyb očí je snímán přesnědata se správně ukládají.
   5. Zadejte participantovi úkol.
    • Do testování se snažte nevstupovat. Sedněte si tak, aby participant neměl tendenci obracet se na vás s dotazy či komentáři.
    • Po testování můžete navázat doplňujícím dotazováním.
   6. Analyzujte:
    • na jaké místo se participant podíval ihned po zobrazení stránky,
    • kolik času strávil na jednotlivých místech,
    • která místa vynechal a kterým věnoval zvláštní pozornost,
    • jestli na stránce postupoval bez problémů, nebo se musel vracet.
   7. Výsledky prezentujte ve formě heat map nebo tzv. gazeplots, které zobrazují fixaci očí u jednotlivých prvků.

Tipy

Participantů vždy přizvěte více, než kolik je potřeba – je pravděpodobné, že někteří se testu nezúčastní nebo získaná data nebude možné použít k finální analýze.


Eye tracking je poměrně drahá a náročná metoda, která vyžaduje množství zkušeností. Myslete tedy dopředu na pečlivou přípravu.


Vygenerovaná data vždy překontrolujte a uložte je do výzkumného repozitáře.

Příklady a inspirace

Čeněk Šašinka a kol. zkoumal pomocí eye trackingu kulturní rozdíly při vnímání komplexních scén. Experiment probíhal v imerzivní virtuální realitě, takže pohyb očí byl na rozdíl od tradičního 2D rozhraní kontrolován ve 3D simulaci. Principem studie bylo především srovnávání dat na úrovni objektů ve scéně, např. délky setrvání na objektu, přeskakování mezi objekty a pozadím scény apod.


Zdeněk Stachoň a jeho výzkumný tým nasadil eye tracking při kartografickém výzkumu. Participanti plnili jednoduché úkoly na mapě, která kombinovala různé varianty grafických symbolů, jejich umístění a pozadí mapy. Zjistili např., že nejvíce přitahují pozornost symboly červené barvy nebo ty, které jsou umístěny ve středu mapy.


Agnieszka Bojko pomocí eye trackingu hodnotila redesign webového portálu American Society of Clinical Oncology (ASCO). Participanty nechala plnit tři úkoly – vyhledání blížících se konferencí, přihlášení se k členství v ASCO a vyhledání oficiálního prohlášení ASCO.


Více informací

 • Bergstrom, J. R., & Schall, A. J. (Eds.). (2014). Eye tracking in user experience design. Elsevier.
 • Bojko, A. (2013). Eye tracking the user experience: a practical guide to research. Rosenfeld Media.
 • Holmqvist, K. B. I. (2015). Eye tracking: a comprehensive guide to methods and measures. Oxford University Press.
 • Popelka, S. (2018). Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii: praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu. Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info