88/
Heuristická analýza

Podrobte váš návrh odbornému zhodnocení.

I to nejoriginálnější řešení musí respektovat základní pravidla. Zjistěte pomocí heuristické analýzy, jestli vaše rozhraní dodržuje ty nejdůležitější principy použitelnosti a uživatelské přívětivosti. O analýzu se vám postará vycvičené oko odborníka.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 hodina a více

Lidé: 1 designérka, 2 a více expertů

Nástroje: seznam heuristik, nástroj na analýzu dat, zaznamenávací zařízení


 

Postup

   1. Sestavte si seznam heuristik – zažitých zvyklostí a principů dobré praxe v oblasti UX designu.
    • Můžete převzít existující seznamy (např. 10 heuristik od Nielsen Norman Group, 8 zlatých pravidel od Shneidermana nebo webové tematické sady od Travise) a upravit si je podle potřeb konkrétní analýzy.
    • Ujistěte se, že heuristiky jsou konkrétní, objektivní, zhodnotitelné a relevantní k dané oblasti.
   2. Sežeňte více jak dva odborníky, kteří budou analýzu provádět.
    • Oslovte experty na použitelnost s odpovídající doménovou znalostí (tj. s přehledem o oboru, do kterého vaše řešení spadá).
   3. Nechte každého z odborníků volně prozkoumat váš produkt či službu a následně ohodnotit jednotlivé heuristiky.
    • Principem hodnocení je určení, do jaké míry vaše řešení odpovídá stanoveným parametrům dané heuristiky (např. dobrá viditelnost prvků, pečlivé dodržování standardů napříč rozhraním).
   4. Zpracujte výsledky za asistence odborníka anebo sami (např. na základě záznamu z analýzy). Postupujte např. tak, že:
    • do tabulky roztřídíte heuristiky podle jednotlivých funkčních oblastí,
    • přiřadíte jim odborné zhodnocení (tj. na kolik procent vyhovují stanoveným kritériím),
    • výsledky vizualizujte třeba formou paprskovitého grafu.
   5. Heuristickou analýzu zakončete tzv. debriefem – setkáním všech zapojených odborníků, kde společně určí nejkritičtější oblasti a navrhnou konkrétní doporučení pro zlepšení.

Tipy

I když heuristiky bývají velmi detailně popsány, hodnotit by je měl vždy odborník, ne začátečník.


Vždy se vyplatí, pokud heuristickou analýzu provádí více odborníků, ideálně dva až pět lidí.


Byť je cílem heuristické analýzy získat odborné doporučení pro zlepšení vašeho produktu či služby, stejně důležité je vyzdvihnout silné stránky a to, v čem váš design vyniká.

Příklady a inspirace

Marli Ritter popisuje průběh heuristické analýzy pro yuppiechef.com. Podle nastavených evaluačních kritérií postupně ohodnotila všech deset heuristik tak, jak je definuje Nielsen Norman Group. Zatímco webová stránka se celkově používá snadně a intuitivně, analýza pár prohřešků odhalila, např. chybějící standard pro design call-to-action prvků nebo formulářů.


Další případovou studií je zhodnocení designu mobilní aplikace Burger King od Julie Matson. Pomocí heuristické analýzy byly odladěny nedostatky týkající se např. špatně viditelných prvků nebo nerozepsaných položek v přehledu nákupního košíku.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info