27/
Analýza klíčových slov

Odhalte, jak lidé vyhledávají služby a produkty.

Zjistěte, jaká hesla lidé používají, když na internetu vyhledávají problémy, co řeší vaše služba nebo produkt. Analýza klíčových slov je nepostradatelným pomocníkem pro návrh informační architektury a textace webu nebo také pro zlepšení nalezitelnosti ve vyhledávačích.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 1 výzkumník

Nástroje: zdrojová data, nástroj na analýzu dat (Google Ads, Sklik, Google Search Console, Excel, Open Refine)


 

Postup

   1. Posbírejte dostupná data.
    • Typicky vás budou zajímat relevantní vyhledávací dotazy – fráze, co lidé zadávají do internetového vyhledávače, aby dohledali informace, co se vztahují k vaší službě nebo produktu.
    • Data extrahujte ze statistik vyhledávačů, např. Google Ads, Google Search Console nebo Sklik.
    • Snažte se pokrýt co nejvíce variant používaných frází (např. interní komunikace, komunikace ve firmě, pomoc s interní komunikací, specialista interní komunikace apod.) Pomoci si můžete našeptávači nebo nástroji pro návrh klíčových slov, např. Keyword Tool nebo SEMOR.
   2. Data vyčistěte:
    • sjednoťte významově stejné dotazy,
    • odeberte výsledky, které nejsou relevantní (například stejná slova s jiným významem).
   3. Vytvořte fasety, tedy základní významové kategorie, podle kterých budete termíny třídit.
   4. Spočítejte výskyt hodnot v jednotlivých fasetách.
    • Výsledky vám prozradí, jak jsou jednotlivé fasety důležité.
   5. Závěry z analýzy klíčových slov použijte pro návrh či optimalizaci informační architektury a nastavení obsahové strategie webu.

Tipy

Nezapomeňte, že způsob, kterým vybíráte zdrojová data, významně ovlivní výsledek celé analýzy.


Snažte se co nejvíce zautomatizovat čištění dat (např. překlepové fráze).


Návrh architektury na základě analýzy klíčových slov lze otestovat například tříděním karet.

Příklady a inspirace

Beth Hayden popsala, jak reálně probíhá analýza klíčových slov, a to na příkladu podnikatelky, co se sama snaží zapracovat na obsahovém marketingu svého webu. Názorně přibližuje postupy, co by pravděpodobně volili nováčci, jako je vlastní odhad klíčových slov, co zájemci o službu používají, nebo ověřování popularity různých hesel pomocí online nástrojů či Twitteru.


Kate Moran se v článku pro Nielsen Norman Group věnuje situaci, kdy uživatel tuší, co chce vyhledávat, ale neví, jaká použít klíčová slova. Především u specializovaných služeb a produktů by měl UX specialista tuto situaci předvídat a pomoci uživatelům najít to, co potřebují. Mezi dobrou praxi patří např. evidence různých variant klíčových slov (např. dlouhý svetr místo kardigan) a zobrazení klíčových slov na webu pomocí filtrů, tagů či fasetového vyhledávání.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info