1/
Úvodní rámování

Ujasněte si rozsah projektu.

Navrhujete úplně nové řešení nebo se chystáte zlepšit existující design? Úspěch vašeho projektu z velké části předurčí jeho správné zarámování – vymezení hranic a úrovně problému, který budete řešit, ale také cílové skupiny, dostupných zdrojů i omezení.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1–2 hodiny na setkání, 1 hodina a více na sepsání briefu

Lidé: 1 designérka a více, zadavatelé a nejdůležitější zainteresované strany

Nástroje: psací potřeby, zápisník


 

Postup

   1. Sjednejte si rozhovor se zadavatelem projektu nebo rovnou přizvěte i důležité zainteresované strany, kterých se projekt týká.
   2. Zjistěte co nejvíce informací o problému a klientovi samotném. Ptejte se:
    • jaký problém chce klient vyřešit,
    • proč je to pro něj důležité,
    • jakými postupy se doposud snažil problém řešit.
   3. Nechte si popsat klientovu představu o novém produktu či službě. Zjistěte:
    • zda má klient jasnou vizi nového návrhu,
    • jaký dopad (či výstup) očekává,
    • jaká navrhuje kritéria úspěchu pro evaluaci návrhu.
   4. Obraťte pozornost na uživatele. Zjistěte:
    • na jaké uživatelské skupiny chce klient cílit a proč,
    • zda má klient k dispozici předchozí výzkumy o uživatelích.
   5. Domluvte se na časových, technickýchfinančních omezeních. 
   6. Společně zarámujte projekt – shrňte rozsah práce a klíčové požadavky od klienta. 
    • Po schůzce sepište základní dokumentaci projektu ve formě tzv. briefu, který můžete zpětně nasdílet klientovi pro kontrolu.
    • Pokud vám ještě zbyly nezodpovězené otázky, dolaďte rámování na dálku nebo na dodatečné schůzce.
   7. Určete projektový týmrole vašich kolegů a kolegyň. Vrhněte se na plánování projektu podle sepsaného briefu a ujasněte si mimo jiné:

Tipy

Pokud je to možné, přidejte si časovou rezervu na rekrutaci vhodných participantů, hlubší poznávání problému nebo experimentování s několika variantami prototypů.


Rámování projektu nemusí být tak samozřejmé v případě, že řešíte složitější problematiku. Pravděpodobně vás bude čekat série rámovacích schůzek s několika zainteresovanými stranami a předvýzkum aktérůširšího kontextu problému v mezidobí. V případě velmi komplexního tématu specifikaci projektu dokonce může předcházet pilotní „miniverze“ designového procesu.


V prvních okamžicích projektu je klíčové sladit se v týmu nejen „informačně“ a organizačně, ale také hodnotově. Pomůže vám k tomu třeba Hippokratova přísaha nebo designérská sebereflexe.

Příklady a inspirace

Stefano Messori sestavil návodnou šablonu k definování designérských příležitostí. Pomáhá specifikovat např. úroveň složitosti řešeného problému, existující data, ale i nejasné „šedé zóny“ projektu. Šablonu, která rovněž mapuje dimenze příležitostí pro designový projekt, nabízí také Stanford d.school.


Inspirovat se můžete také seznamy otázek, které by měly během rámovací schůzky s klientem zaznít – shrnují je např. autoři a autorky ze Spire Digital, usability.gov nebo 99designs.


Esben Grøndal a Begüm Becerme ve své diplomové práci popisují rámování projektu při navrhování nové služby v kodaňské knihovně The Black Diamond. Rámování je podle nich vhodnější chápat jako dlouhodobější proces, který prostupuje projektem do poslední chvíle před zahájením návrhové fáze. Delší kontinuita rámování zajišťuje designérům a designérkám větší volnost při odkrývání nových příležitosti a ve výsledku vede k přesnějšímu a správnějšímu zacílení projektu.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info