21/
Kontextuální mapování

Poznávejte složitý systém z více perspektiv.

Pustili jste se do řešení komplexního problému a už teď se ztrácíte v moři souvislostí a možných pohledů? Zpracujte své poznatky pomocí mapování širokého kontextu, metody systémového designu. Na jednom místě si ujasníte vícero rovin problému a jeho různá časová hlediska.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 týden a více

Lidé: 1 výzkumnice a více

Nástroje: psací potřeby, papíry, post-ity nebo online vizualizační nástěnka


 

Postup

   1. Kontextuální mapování zkuste pojmout jako dlouhodobější proces, který prostupuje designovým procesem (především výzkumnou fází) a napomáhá vám poznávat systém zeširoka.
    • Pokud vám na mapování zbývá omezený časový prostor, ideálně se do něj pusťte ve chvíli, kdy už máte dostatek povědomí o daném problému, reálné praxi, aktérech, institucích a vzájemných vztazích.
   2. Připravte si šablonu se třemi soustřednými kruhy.
   3. Do vnitřního kruhu zmapujte dlouhodobé trendy, které problém ovlivňují, např.:
    • změna klimatu,
    • stárnutí populace,
    • digitalizace.
   4. Do středního kruhu zaznačte aktuální podobu systému. Kruh můžete rozdělit na jednotlivé aspekty, např.:
    • kulturní a sociální normy,
    • zaběhlá praxe a obvyklá řešení problému,
    • aktéři a jejich vztahy (včetně mocenských vztahů),
    • další významné infrastruktury a vlivné prvky uvnitř systému.
   5. Do vnějšího kruhu zaneste nově nastupující iniciativy, např.:
    • alternativní způsoby řešení problému,
    • nová a inovativní řešení,
    • náznaky nových diskurzů, které se týkají problému v budoucnosti.
   6. Mapu průběžně doplňujtekonzultujte s ostatními. Přistupujte k ní jako k živému dokumentu, který vás prakticky navádí k další práci. Zkuste z ní vyčíst např.:
    • s kým ještě provést rozhovor,
    • který aspekt problému opomíjíte,
    • jaké vidění budoucnosti převažuje a které je naopak upozaďováno.
   7. Získáte komplexní vhled do problému, který kombinuje dlouhodobé měřítko s aktuální praxí a možnostmi budoucího vývoje.

Tipy

V případě potřeby šablonu rozšiřujte o další perspektivy, které jsou pro poznávání vašeho problému stěžejní (např. lokální versus globální hledisko).


Nechte si mapu zhodnotit odborníky a jedinci, kterých se problém bezprostředně týká. Doptejte se jich, zda systém znázorňujete přesně a co ještě můžete do mapy zapracovat.


Další technikou, která slouží k širšímu poznávání problému, je GIGA-mapování. Oproti mapování širokého kontextu se soustředí především na porozumění vztahům mezi prvky systému.

Příklady a inspirace

Metody systémového designu využili úředníci v kanadské Albertě k návrhu transformace správy přírodních zdrojů. Mapování širokého kontextu hrálo v celém designovém procesu zásadní roli – participanti díky němu porozuměli stěžejním souvislostem a celkově se naladili na systémový přístup k řešení problémů. Na poznávací fázi navázali rámováním designové výzvy a navrhnutím transformace systému.


Dave Gray navrhl hru, která nabádá designéry a designérky k mapování širšího kontextu organizace. Jeho návrh se skládá z mapování trendů, politických, ekonomických a technologických faktorů, uživatelských potřeb a nejistot. Obdobnou šablonu pro podnikatelské prostředí zpracovali The Grove Consultants International v rámci toolkitu Business Design Tools.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info