34/
GIGA-mapování

Zachyťte všechny dimenze složitého problému.

Nevíte si rady, jak zmapovat opravdu složitý problém, tak aby vám nic neuniklo? Cítíte rozpaky z toho, kde vůbec začít? Využijte GIGA-mapování, stěžejní techniku systémově orientovaného designu. Zachytíte nejmenší detaily i široké souvislosti problému a posvítíte si na vztahy i mezi zdánlivě nepropojenými prvky.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 2 designérky a více

Nástroje: tabule, velký papír nebo flipchart


 

Postup

   1. Než začnete s mapováním:
    • shromážděte všechny výsledky a podněty z výzkumů,
    • reflektujte vlastní postoje a domněnky, které by proces mapování mohly ovlivnit.
   2. Ujasněte si v týmu základní principy GIGA-mapování:
    • v jednom schématu kombinuje různé kategorie informací a techniky vizualizací,
    • centrálním zájmem je odkrývání vztahů napříč prvky, nikoliv jejich řazení do hierarchií,
    • cílem je znázornit komplexitu systému v jeho neuspořádané a složité podobě.
   3. Začněte s mapováním všeho, co o problému víte.
    • Nelamte si hlavu s tím, kde začít. Pusťte se volně do práce a soustřeďte se hlavně na zachycení vztahů mezi prvky.
   4. Postupně mapu rozšiřujte a prohlubujte. Kombinujte:
    • různé typy dokumentů (obrázky, texty, výzkumy, …),
    • různé vizualizační techniky (myšlenkové mapy, časové osy, storyboardy, grafy, behaviorální mapy),
    • rozdílné míry detailu a úrovně problému (drobná specifika i obecné vzorce),
    • vícero perspektiv (podle oborů, aktérů, …),
    • kritické pohledy a rozporuplné interpretace (rozdílné vnímání hranic systému apod.).
   5. Mapu tvořte v týmu společně nebo ji postupně skládejte ze schémat, co lidé tvoří samostatně.
   6. Na závěr nad mapou společně debatujte a analyzujte ji.
    • Projděte jednotlivé části mapy, detekujte neprobádaná místa nebo shluky s inovačním potenciálem.
    • Dělejte si poznámky, případně zaznamenávejte průběh rozhovoru nebo jeho důležité okamžiky.
   7. Pomocí GIGA-mapy budete schopni uchopit složitost vašeho problému při další práci.

Tipy

Začněte s jednoduššími technikami (např. tužky a papír), které nebudou odvádět vaši pozornost. Formou se zabývejte až po několika náčrtech a pracovních verzích. Výslednou mapu můžete překreslit nebo převést do digitální vizualizace.


Mapujte s týmem nebo si přizvěte účastníky zvenčí (důležití aktéři, odborníci apod.).


GIGA-mapa je živým dokumentem, co rozhodně nepatří do šuplíku. Kdykoliv bude potřeba, zasahujte do ní nebo kriticky debatujte nad tím, co vypovídá o vašem problému

Příklady a inspirace

Marie Davidová z Fakulty architektury na ČVUT na základě GIGA-mapování vystavěla semestrální projekt studentů zaměřený na stavbu environmentálně responzivního altánu. Pro prvotní ukotvení se v tématu studenti vytvářeli své vlastní MINI-mapy. GIGA-mapování je pak provádělo celým designovým procesem, vyvolávalo nové diskuze a řídilo komunikaci studentů s ostatními aktéry.


Studenti a studentky z Oslo National Academy aplikovali GIGA-mapování na své magisterské práce. Vytvořili mapu vztahů mezi jednotlivými pracemi, kterou následně analyzovali a umisťovali na časovou osu.


Manuela Aquirre a Jan Kristian Strømsnes znázornili pomocí GIGA-mapování fenomén sexuálního násilí v Oslo. Oblast prevence (prevention landscape) tvoří aktéři a iniciativy, kteří se ve městě snaží sexuálnímu násilí předcházet, a lokality, kde hrozí zvýšený výskyt sexuálního násilí (nejčastěji jde o domácí prostředí). Oblast reakcí (response landscape) zahrnuje user journey obětí podle toho, jak situaci bezprostředně řeší (ohlašují napadení policii, jdou do nemocnice, vrací se domů).


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info