5/ Designérská sebereflexe

Dejte sbohem předsudkům a zkresleným informacím.

K designérské praxi neodmyslitelně patří vciťování se do aktérů, propojování kreativity a intuice s tvrdými daty nebo i odhadování budoucího vývoje. Není proto divu, že do každého kroku designéra či designérky se může vkrást zkreslení. Designérská sebereflexe vás donutí přemýšlet nad původem vlastních postojů a identifikovat škodlivé předsudky, stereotypy nebo i přehnaný optimismus.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, papír, post-ity, flipchart


 

Postup

   1. Vyberte v týmu facilitátora.
   2. Po dobu min. 15 minut zkuste každý za sebe identifikovat vlastní názory a postoje, co zastáváte v souvislosti s daným problémem, ale nemáte je nijak ověřené.
    • Zaměřte se na vlastní emoce, představy i mínění a přesvědčení (týkající se uživatelů, aktérů, situací, prostředí, budoucnosti atd.).
    • Zkuste odkrýt nejrůznější formy zaujatosti – negativní i pozitivní, vědomé i nevědomé (negativní konotace, stereotypizující nálepky, obavy, ale i příliš optimistické vyhlídky, zvýhodňování určitého aktéra atd.).
   3. Podněty si společně nasdílejte a zapište na tabuli nebo flipchart.
   4. Pusťte se do diskuze a u jednotlivých podnětů pátrejte po původu zaujatosti.
   5. Pokud se vám sešlo velké množství podnětů, nejdříve je setřiďte do tematických kategorií a následně je analyzujte.
   6. Postupně se zbavujte veškeré nežádoucí zaujatosti.
    • Ověřte si informace pomocí důvěryhodných zdrojů.
    • Srovnávejte různé zdroje mezi sebou, všímejte si rozdílných výkladů, ale také širších pojítek.
    • Změňte perspektivu díky tzv. reverzní technice – představte si přesný opak předsudku (např. „v každé knihovně musí panovat absolutní ticho“ obraťte na „naše knihovna je živé místo pro setkávání komunity“).
   7. Měli byste mít „očištěno“ od tíživých předsudků a stereotypů. Udržujte si kritický nadhled nad vaší prací. V klíčových bodech projektu se zastavujte a kontrolujte, že za vás nepromlouvají neověřené dojmy ani hluboce zakořeněné předsudky.

Tipy

Přiznat otevřeně své postoje není možné bez vzájemné důvěry. Nikdy ostatní neodsuzujte za jejich názory, vyslechněte jejich příběh a na závažné předsudky či stereotypy upozorňujte s trpělivostí a snahou o pochopení.


Dostat se blíže k původu myšlenky vám pomůže např. technika 5 proč. Po samotném jádru zaujatosti je ale často nutné pátrat ještě hlouběji – názory a postoje přebíráme od útlého věku doma i ve škole, mnohdy za nimi stojí jeden konkrétní zážitek nebo „neškodná“ tendence třídit si jedince a okolní svět do jasných kategorií.


Velké množství postojů a myšlenek, co se nezakládají na pravdě, vzniká na základě kognitivního zkreslení. Přečtěte si více o tom, jakých myšlenkových chyb a mentálních zkratek se nejčastěji dopouštíme, a zkuste je detekovat sami na sobě.

Příklady a inspirace

Irene Scopelliti a kol. zkoumali tzv. zkreslení slepé skvrny – tendenci nevšímat si vlastního zkreslení a hodnotit ostatní lidi jako více zaujaté. Zjistili, že pouze jeden dospělý člověk ze 661 si o sobě myslí, že je více zaujatý než ostatní, a že síla zkreslení u jedince se překvapivě neodvíjí od inteligence, míry sebereflexe nebo sebevědomí.


Jon Yablonski se rozepisuje o konfirmačním zkreslení v designérské praxi. Zmiňuje strategie, jak se zkreslení co nejvíce vyhnout – důležité je nespoléhat se na jednostranný uživatelský feedback, ale skládat vhledy o uživatelské zkušenosti z více zdrojů (např. zkombinovat rozhovory s uživatelským testováním a kvantitativní analýzou apod.). Dále varuje nad příliš optimistickou interpretací dat nebo návodnými formulacemi otázek.


Více informací

 • Hallihan, G. M., & Shu, L. H. (2013). Considering confirmation bias in design and design research. Journal of Integrated Design and Process Science, 17(4), 19-35.
 • Interaction Design Foundation. (n.d.). Bias. https://www.interaction-design.org/literature/topics/bias
 • Junge, J. (2022, 13. března). Confirmation Bias in UX. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/confirmation-bias-ux/
 • Kahneman, D. (2012). Myšlení: rychlé a pomalé. Jan Melvil.
 • Monteiro, M. (2019). Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It. Kindle Edition.
 • Watcher-Boettcher, S. (2017). Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech. W. W. Norton Company.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info