2/
5 proč

Odhalte pravou příčinu vašeho problému.

Opakujte otázku Proč…? a odpovídejte, dokud se nedostanete k pravé příčině problému. Tuto metodu oceníte, kdykoliv se chcete ujistit, že jste s vaším návrhem neuvízli na povrchu mnohem většího problému.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 30 minut a více

Lidé: 3 a více lidí 

Nástroje: psací potřeby, flipchart


 

Postup

 1. Přizvěte si na pomoc lidi, kteří rozumí vašemu problému a jeho kontextu.
  Vyberte jednoho facilitátora.
 2. Problém jasně popište a znázorněte na viditelné místo, jako je flipchart.
 3. Položte si otázku začínající na Proč?, například:
  • Proč tento problém nastal?
  • Proč se děje to, co se děje?
  • Proč se nepotvrdil náš předpoklad?
 4. Vaši odpověď zaznačte na flipchart a položte si další otázku Proč…?.
 5. Stejným způsobem postupujte v alespoň čtyřech dalších iteracích.
 6. Postupně byste měli dojít až k příčině původního problému.
 7. Začněte pracovat na řešení původního problému.
  • Zanalyzujte, které aspekty vašeho návrhu bude třeba poupravit nebo kompletně předělat.
  • Vyhodnoťte, jestli bude třeba realizovat dodatečný výzkum.
  • Společně reflektujte, kde nastala chyba.

Tipy

Při hledání odpovědí se snažte být co nejvíce přesní a konkrétní. Vždy vycházejte z faktů a svých znalostí – neověřené předpoklady a domněnky by vás mohly odchýlit od skutečné podstaty vašeho problému.


Ve většině případů se stačí zeptat pětkrát. Pokud ale máte pocit, že jste se stále nedopátrali ke zdroji vašeho problému, zeptejte se znovu. Stejně tak je v pořádku, pokud vám k odpovědi vystačí méně než pět iterací.


Je pravděpodobné, že postupně odhalíte hned několik zdrojů vašeho problému. Nesnažte se seznam příčin redukovat nebo se držet striktně jedné příčiny na jednu iteraci. Pokud se vaše schéma začne příliš komplikovat, zvažte vhodnější, komplexnější schéma, jako je například strom problémů.

Příklady a inspirace

Metodu vyvinul Taiichi Ohno pro Toyota Motor Corporation. Podívejte se na krátké video, které tuto metodu představuje. A pokud chcete přiblížit, jak metoda funguje v češtině, Wikipedie uvádí jednoduchý příklad s nepojízdným autem.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info