39/
Strom problémů

Porozumějte širším příčinám a důsledkům problému.

Definujte centrální problém a pusťte se do pátrání po jeho příčinách a důsledcích. Strom problémů (problem tree) vám pomůže přehledně znázornit širší souvislosti vašeho problému, abyste mohli začít hledat možná řešení.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: tým 5 osob a více

Nástroje: flipchart, fixy, post-ity


 

Postup

   1. Určete ústřední problém (výzvu, otázku), který potřebujete vyřešit.
    • Váš problém by neměl být ani příliš úzký, ani zbytečně široký.
   2. Vypište ústřední problém do středu flipchartu, bude tvořit „kmen“ stromu.
   3. Identifikujte:
    • Příčiny („kořeny“) ústředního problému – zapište je do spodní poloviny plátna; pokud se větví, vytvořte hierarchickou strukturu příčin a jejich „podpříčin“.
    • Důsledky („větve“) ústředního problému – zapište do horní poloviny plátna; obdobně jako u příčin dle potřeby volte hierarchickou strukturu.
   4. Pomocí šipek naznačte vztahy mezi příčinami a důsledky.
    • Vztahy můžete podrobně popsat a znázornit sílu jejich vazby k ústřednímu problému.
   5. Zkontrolujte, že vám nechybí důležitá část stromu a že vaše znázornění odpovídá realitě.
   6. Poté se pusťte do analýzy. Určete:
    • příčiny, které lze snadno odstranit,
    • příčiny, co mají největší podíl na problému,
    • překvapivá a nová zjištění.
   7. Na základě stromu problému zvolte strategii, která vám pomůže problém odstranit, nebo alespoň minimalizovat jeho důsledky.

Tipy

Vytvořte vlastní strom pro každý problém, který řešíte. Metoda nevyžaduje vysoké výtvarné cítění, důležité je dodržet schéma stromu.


Zapojte do analýzy co nejvíce zainteresovaných stran, které mají k problému co říct.


Před samotnou činností si zvolte facilitátora, který bude psát poznatky na flipchart nebo post-ity.

Příklady a inspirace

Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity ve svém článku představuje využití problem tree pro analýzu veřejných politik. Na konkrétních problémech ukazuje, jak lze pomocí větvení znázornit např. význam studijní neúspěšnosti pro vysokoškoláky, společnost a zaměstnavatele nebo hlubší příčiny nerovností v českém vzdělávacím systému.


Skupina vědců a vědkyň z Austrálie a Fiji využila problem tree pro identifikování problémů spojených s výživou a nezdravým stravováním obyvatel pacifických ostrovů. Mapování probíhalo participativně na několika pacifických ostrovech tak, aby zároveň poskytovalo příležitost pro edukaci a síťování přizvaných účastníků z řad místních organizací a úřadů.

 


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info