16/
Behaviorální mapování

Sledujte chování lidí v čase a prostoru.

Dokumentujte chování a pohyb lidí v konkrétním fyzickém prostředí. Pomocí behaviorálního mapování odhalíte, jakým způsobem je zkoumaný prostor v průběhu času užíván, kde se odehrávají klíčové interakce a jak se liší chování různých typů uživatelů.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 den a více

Lidé: 1 výzkumnice, potřebný počet participantů (ideálně 20 a více)

Nástroje: papír a psací potřeby / vizualizační nástroj na schéma prostoru, technologie / zápisník na záznam pozorování


 

Postup

   1. Vytvořte si schéma zkoumaného místa. Zaznamenejte:
    • fyzický prostor,
    • nábytek,
    • nápisy,
    • pevné a přenositelné předměty atd.
   2. Určete si, co přesně chcete zkoumat. Můžete sledovat např.:
    • pohyb osob (kde a kdy se zastavují, kde tráví čas a jak dlouho, kudy procházejí),
    • jejich interakce s fyzickým prostředím,
    • kontext a detaily jednání osob,
    • interakce s personálem nebo dalšími osobami.
   3. Připravte si:
    • jednotnou metodu pro popis dílčích aktivit (např. symboly, čísla, zkratky, barvy, body, kódovací značky, psané poznámky),
    • vhodnou technologii nebo nástroj pro záznam pozorování (např. kamera, fotoaparát, zápisník).
   4. Vyberte vhodný čas pro sběr dat.
    • Dbejte na to, že výsledky na stejném místě se mohou v různý čas lišit.
   5. Uskutečněte pozorování.
   6. Výsledky zaneste do schématu zkoumaného místa tak, aby vám vznikla mapa chování lidí v prostoru.
   7. Mapu pečlivě zanalyzujte. Určete:
    • kritická místa,
    • používaná/nepoužívaná místa,
    • typ uživatelů,
    • aktivity,
    • rozdíly ve sběru dat v různý čas/na různých místech apod.

Tipy

Nejprve si metodu vyzkoušejte v malém měřítku a třeba i bez technologií. Povede se vám tak odladit množství případných chyb.


Prvky behaviorálního mapování můžete zkombinovat s deníkovými studiemi nebo se stínováním.


Síla behaviorálního mapování roste s množstvím sledovaných dat. Měřte tedy delší dobu a zahrňte do výzkumu dostatečný počet participantů.

Příklady a inspirace

Sheng-Ming Wang z Nation Taipei University of Technology aplikoval behaviorální mapování na veřejný prostor poblíž stanice metra. Sledoval i to, jak se lidé chovají, když na někoho čekají. Na základě pozorování navrhl několik prototypů, jak veřejný prostor zlepšit pomocí zeleně nebo úkrytu před deštěm.


Jeffrey S. Larson, Eric Bradlow a Peter Fader z pensylvánské univerzity zmapovali pohyb zákazníků v obchodu s potravinami. K pozorování použili RFID čipy připevněné k nákupním vozíkům. Podle pohybu mezi nákupními uličkami a času stráveného v obchodě výzkumníci rozlišili a popsali různé typy průchodů obchodem. Zjistili, že zákazníci málokdy prochází uličkou v celé její délce, pravděpodobnost průchodu uličkou se ale zvyšuje umístěním zajímavých produktů na její začátek.


Pomocí behaviorálního mapování byl realizován také výzkum všedních aktivit pracovníků a pacientů v pěti pečovatelských domech specializovaných na osoby s Alzheimerovou chorobou. Sledován byl mimo jiné pohyb pacientů mezi privátními a veřejnými prostory domu a čas, který tráví aktivní činností či socializací versus pasivním posedáváním. Zajímavé je zjištění, že i velmi jemné rozdíly v architektonickém řešení jednotlivých institucí výrazně ovlivňují, jak tamější klienti tráví svůj čas.


Více informací

 • Martin, B., & Hanington, B. M. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers.
 • Rigolon, A. (2013). Geomethodology review: Behavioral mapping. GEOG, 5161. https://www.academia.edu/11525212/Geomethodology_Review_Behavioral_Mapping
 • Sommer, R., & Baker Sommer, B. (2002) A practical guide to behavioral research: tools and techniques. Oxford University Press.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info