19/
Výzkumný deník

Nechte se zasvětit do všedních životů lidí.

Rozdejte účastníkům deníky, do kterých budou po určitou dobu zaznamenávat aktivity relevantní pro váš výzkum. Získáte vhled do denních rutin a myšlenek lidí nebo i způsobů užívání specifického produktu či služby.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 7 dní a více

Lidé: 1 výzkumnice, 5 participantů a více

Nástroje: psací potřeby, deníky, další materiály (např. mapy)


 

Postup

   1. Před zahájením deníkové studie si naplánujte:
    • výzkumné otázky,
    • rekrutaci participantů,
    • záznamové nástroje,
    • instrukce pro participanty,
    • harmonogram výzkumu.
   2. Oslovte participanty a namotivujte je k účasti ve studii. 
    • Domluvte se na průběhu studie a na způsobu nakládání s daty z deníků.
    • Upřesněte, jak s deníkem pracovat – co a kdy zaznamenávat, zda preferujete strukturované, či nestrukturované zápisy apod.
    • Předejte na sebe kontakt, aby se na vás participanti mohli kdykoliv obrátit.
   3. Po dobu alespoň jednoho týdne (ideálně déle) nechte participanty vést si deník.
    • Průběžně kontrolujte, že účastníci nenaráží na žádné komplikace a neztrácí motivaci.
    • Pro jistotu počítejte s tím, že někteří z účastníků deníky nedokončí.
   4. Po předání deníků interpretujte záznamy.
    • Pokud si interpretací nejste jistí, doptejte se přímo účastníků.
    • Zjistěte také, jak se participantům s deníky pracovalo, jestli jim něco průběh zaznamenávání nenarušilo apod.
   5. Identifikujte vzory chovánínávyky, ale také motivace a postoje, které spojují, nebo naopak rozdělují participanty.

Tipy

Deníková studie se nemusí nutně zakládat na psaném textu. Zapojte např. fotoaparát, kameru nebo další technologie, které účastníkům pomůžou zachytit širší kontext.


Protože deníková studia může být náročná na čas i motivaci účastníků, otestujte si v předstihu s několika dobrovolníky, že pomocí vašich instrukcí a zvolené formy záznamu získáte užitečná a vypovídající data.


Metodu můžete použít i při testování prototypu – účastníky necháte popisovat interakce s navrženým produktem či službou.

Příklady a inspirace

Hernon zkoumal pomocí metody výzkumných deníků, jak tráví svou pracovní dobu ředitelé akademických knihoven. Získali přehled 44 hlavních aktivit, kterými tráví ředitelé akademických knihoven nejvíce času (např. fundraising, jednání s představiteli fakulty, finanční plánování apod.), které dále kategorizovali do skupin: řízení, vedení, plánování, vyjednávání, individuální činnosti a odborné aktivity.


Příkladem krátkodobé deníkové studie je výzkum multitaskingu 11 informačních pracovníků od Mary Czerwinski, Eric Horvitze a Susan Wilhite z Microsoftu. K zaznamenání informací – pracovních úkonů a druhů vyrušení (typu telefonát, email apod.) – byla využita excelová tabulka. Na základě poznatků byly navrženy možné směry pro vývoj prototypů task management softwaru.


Více informací

 • Goodman, E., Kuniavsky, M., & Moed, A. (2012). Observing the user experience: a practitioner’s guide to user research. Morgan Kaufmann.
 • Salazar, K. (2016). Diary Studies: Understanding Long-Term User Behavior and Experiences. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/diary-studies/
 • Wildemuth, B. M. (2009). Applications of social research methods to questions in information and library science. Libraries Unlimited.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info